Kategorier
Elsystem Ideer & teknik

Generellt om det elektriska systemet ombord

Elsystem ombord i allmänhet

Här en tvåsidig pdf med båtens original elsystem samt förslag på uppdateringar.   originalsystem

Kablars grovlek mäts i kvadratmillimeter. Ju grövre kabel desto större ström kan flyta igenom den utan risk för överhettning/spänningsfall. De grovlekar som kan bli aktuella är 1,5 – 2,5 – 4 – 6 – 35 och kanske t o m 50 och 70 mm2. Använd kabeltyp avsedd för ändamålet, dvs flertrådig och därmed lätt böjbar.

De två klenaste dimensionerna är de vanligaste ut till småförbrukare. 4-6 mm2 passar att mata säkringsdosan och minusplinten med. 35mm2 är minimum från generatorn till batteriet och 50-70mm2 är lämplig area till startkablar (plus & minus) till motorn.

I detta nomogram  nomogramkan du avläsa hur grov kabel du kan behöva vid en nyinstallation av exv två läslampor på vardera 20W. Vi kan se att 1,5mm2 kabel räcker. Tänk på att det är kabelns längd hela vägen från säkringsdosan och TILLBAKA till minusplinten. Om man använder LED-armaturer räcker utan vidare 1,5 mm2 kabel. Biltemas 7-ledare för hus- och släpvagnar är utmärkt med sina olikfärgade ledare och kompakta utförande.

Klamma kabelstammar väl så inget hänger och slänger, blir utmattat och brister. Vid säkringsdosa och minusplint; låt kablarna vara en aning längre än nödvändigt för att kunna förnya en anslutning iaf EN gång.

För att komplettera eller förbättra båtens elsystem behövs inte bara kabel av god kvalitet utan även passande kabelskor och verktyg. KABELSKORVERKTYGGROVA KABELSKOR

Använd syraskyddsfett eller rostskyddsmedel på alla pressningar och elektriska förbindningar. Eftersträva kabeldragningar fria från skarvar. Placera nya kablar så högt upp som det är praktiskt möjligt.

De originalmonterade motorerna från Volvo Penta är utrustade med elsystem från Bosch. Bosch standard gällande kablars färgkodning är att minuskabeln/jord alltid är brun. Undantaget de grövsta kablarna mellan batteri och motor som brukar vara svarta vare sig det är plus eller minus. Övriga plusledare i systemet kan ges den färgkodning man själv önskar.

Rita gärna ett kopplingschema före arbetets start.krabatschema Man kan antingen rita ett komplett schema där alla kablar är med eller så kan man rita flera mindre scheman som bara omfattar en funktion/koppling, exv länspump. Fundera ut hur och var du vill dra kablarna i båten. Kanske vill du flytta eller utöka säkringsdosan. Märk gärna kablarna.

Ström x Spänning = Effekt, d.v.s Ampere x Volt = Watt; A x V=W och W/V=A.


Från skatbo till personlig akrobatik

Du har säkert många gånger funderat om lanternorna lyser eller ej. Ursprungligen fanns det bara några få funktioner som behövdes, lanternor samt kablar för start och laddningsfunktion.

Sannolikt är det inte bara du som ägt båten. Varje ägare har fixat lite här och där, tagit vad man haver och kopplat med en sockerbit eller tvinnat ihop två kablar med lite isoleringsband, så att det inte blir kortslutning.
Alla har väl inte varit så noga med färgerna på kablarna heller, från början var ju alla kablar grå och svarta, även om kopplingsschema mm visar på många glada färger.

När du skall sanera ditt elsystem så skall du tänka på följande:
Börja inte förrän du funderat en god stund och kanske ritat ett eller flera kopplingscheman.
Kolla att alla funktioner fungerar innan du börjar, lanternor, lampor, tändningslampa etc.
Börja vid förbrukaren, följ kabeln till säkringen, så att du vet vad som är vad. Byt varje enhet för sig, så blir det inte fel.
När du drar nya kablar får du inte vara för snål. Överskott på kabel, långa bukter etc är inte bra, inte heller helt sträckta kablar, lite slack är bra. Håll raka linjer, snurra ingenting runt reglage etc.
Ta bort allt som är skarvat med gamla sockerbitar, kabelskor etc. Försök ha en hel kabel till varje enhet.
Det finns enkla siffermärkningar som man sätter på kabeln för att veta vad som är vad.
De är numrerade från 0-9 och finns bl a hos Biltema.
Sätt en siffra vid enheten och en där du kopplar den vid strömkällan.
Detta gäller såväl plusledaren som minus, använd samma siffra på båda.
Exv topplanterna; ledaren nr 1 i båda ändar, jorden 1 i båda ändar. Sidolanternor och akterlanterna nr 2 osv
Köp gärna två paket siffror ex gula för ledare vita för jord.

Röd/svart mm brukar vara plusledare och brun minusledare i Bosch-system.
Börja med alla kablar till ljus, instrument, belysning, de utgår normalt från säkringsdosan och är jordade på en kopplingsplint.
Vänta med all motorström, den kan du ta lite senare då du blivit riktigt varm i kläderna
Koppla aldrig någonting direkt till batteriet, allt skall gå via en säkring.

Det kan vara bra att vara två då man jobbar med detta, en inne i ruffen och en i sittbrunnen, så att ni kan dra i kablarna och känna att det är rätt kabel ni arbetar med.
Det finns bra paneler för strömbrytare exv på Sea & Sea, Gertmans, Biltema m fl
De är lätta att bygga in i en panel eller att sätta i en egentillverkad låda. Den översta brytaren blir då kabel märkt 1 därefter 2 osv.

Tänk på att smörja in alla kopplingsställen med syraskyddsfett, tectyl, vaselin eller liknande.

Steve Dempe


Kategorier
Elsystem Ruffen

Kyla ombord

Kent Dahlin har införskaffat en Isoterm TB41 som är 44,5 cm hög . Hur få in den i stickkojen?
Kent Dahlin: min Isoterm TB41 kommer precis in i stickkojen om du tar bort dynan. Jag kapade helt enkelt dynan där kylboxen ska ha plats. Sen har jag skurit av sitt-dynan underifrån, då blir den enklare att vika upp när kylboxen dras fram. Dessutom satte jag tunna plastskivor under boxen så den blir lättare att hantera, att dra ut och skjuta in. Det funkar jättebra hos mig.

Se även: https://marieholm20.com/category/ideer-teknik/elsystem/

Kategorier
Elsystem

Om det komplexa elsystemet i en båt

Här delar vår medlem Magnus Sterky med sig av sina kunskaper om el ombord. Klicka på länken nedan för att öppna en presentation som Magnus hållit. enkelbaatel1-1

Frågor till Magnus kan ställas via forum här på hemsidan eller i Eskaderns Facebook grupp.

Kategorier
Elsystem Ideer & teknik

Kyllåda och kylsystem som fungerar väl

Under seglingen kors och tvärs i Bohuslän visade Hans Torring för Steve Dempe sitt kylfack med kompressor, isolering och kylenhet. Det fungerade bra och ölen var kall.  Här berättar Hans om hur han har ordnat elsystemet för att det skall räcka till kyla, lanternorna och andra tillbehör. sept 15 077

För ett par år sedan installerade jag ett tillbehörsbatteri på motsatt sida av sittbrunnen befintligt motorbatteri i min M20 AC. Det nya batteriet försörjer lanternor, innerbelysning, gps-apparat, laddningsuttag för mobiltelefon m.m. Varje funktion har sin säkring i en ny rack. Batteriet laddas vid motorgång (fördelningsmanick för motor- och tillbehörsbatteri)  och via ett solfångarsystem.

Vid seglingar den varma sommaren 2014 led jag av brist på smör med rätt konsistens och öl med behaglig temperatur.

Samma höst införskaffades från Hjertmans ett kompressorpaket Isotherm Compact Classic 2001 med tillhörande förångare (som monterades i kyllådan) och termostat (som monterades på tvärgående skott mot förruffen). Kompressorn skruvades fast i en träbit som jag plastat in under däck.

Kyllådan byggdes av skivor av polyuretanisolering. Skivorna omslöts av 2 mm vita PVC skikt. Skivorna byggde totalt 50 mm. Mallning och sågning av skivorna visade att trots val av minsta möjliga förångare måste jag minska tjockleken på en av de horisontella skivorna till 30 mm. Skivorna fogades samman med Sikaflex. Infällt lock skars ut och försågs med inhandlat handtag. Locket omgärdades av utsågad PVC och fernissades för att vid hantering undvika ”smulning” av lockets isolering.  Det hela målades utvändigt.

Kompressorn försörjs av tillbehörsbatteriet som har sin egen brytare. Därutöver installerades en laddningsbrytare. Samtliga tre brytare är placerade ovan kyllådan. Detta begränsade lådans dimensioner.

Kyllådans invändiga volym är ca 3 liter. Kostnaderna för inköpt material hamnade under 5 000 kr.

Under innevarande säsongs seglingar har kyllådan varit inkopplad dygnet runt. Ett svagt susande ljud kan höras (nattetid) när kompressorn stötvis laddar kyla.

Sept -15  Hans Torring

 

Kategorier
Elsystem Ideer & teknik

Kyla ombord: Hur får man batteriets kapacitet att räcka.

Kyla ombord – en enkel lösning som kan fungera.

Ordförande Steve Dempe mb83363@tele2.se
Steve Dempe

Under seglingen kors och tvärs i Bohuslän visade Hans Torring sitt kylfack med kompressor, isolering och kylenhet. Det fungerade bra och ölen var kall.
Inte för att jag behöver kylskåp på för de dagar jag är ute utöver eskaderseglingarna, så funderade jag i Hans banor.
Gav upp tanken på nykonstruerat kylfack men insåg att kylbox/låda  av enklare typ nog kunde räcka.
Sådana finns på  Biltema, Mekonomen och Sea &Sea för mellan 450-700 kronor. De är användbara via cigarettuttag eller 220 volt landström. Ger ingen iskyla men garanterar 15-20 grader under utetemperaturen. DVS är det 25 i luften så kan de kyla ner till 10 grader +(Kylskåp håller ju ca 6 grader.
Problemet är ju batteriströmmen om man bara har ett batteri. Fungerar ju bra då motorn går men kan bara lurigt då man seglar. Jag har mätt upp att de drar ca 2,8 amp.

Trots detta väljer jag boxen men har gjort om strömenheten så att man kan stänga av det ena cigarettuttaget under segling(Boxuttaget) medan det andra går för telefonladdning etc.
Det är därför det finns en brytare på panelen.
Blir det nu bra så är jag nöjd med det, annars har jag i alla fall rensat bland alla sladdar och säkringsdosor.
Det skapar kyla efter ca 30 minuters  körning.

Samma lösning på kyla ombord men med vissa problem – varför?

Under de två senaste årens veckosegling har jag använt en kylbox, köpt från Sea-Sea för ca 500 kr, att i båten förvara livsmedel i. Det har

sekreterare

fungerat någorlunda genom att vi sökt natthamn med el anslutning då boxen kopplats in.

Däremot laddar inte båtens generator tillräckligt mycket när motorn är igång för att täcka både motor-och kylboxbehov.

Detta innebär att boxen som inte är tillräckligt isolerad från början läcker ut kyla kontinuerligt under dagen så att temperaturen vid inkoppling till det ”fasta” elnätet har legat mellan 15 -20 grader.

 

 

Aaah – ett elproblem sa Claes

Med en modern växelströmsgenerator kan man koppla in hur stora förbrukare som helst. Upp till strax under generatorns kapacitet. En dynastart kan vid marschvarv komma upp i en kapacitet av 10A. Men i regel ger dynastarten sällan den spänning som behövs för att effektivt ladda batteriet även om den kan driva en kylbox. Om dynastarten ger en max-spänning på 13,5 volt så blir batteriet inte annat än underhållsladdat eller snarare kanske; ej urladdat.

Claes Andersson
Ledamot & Redaktör
Claes Andersson
claes.andersson@telia.com

Har man dynastart så är det smart att komplettera med en solpanel samt att även hålla ned annan förbrukning så mycket som möjligt. Har man en kylbox som suger i sig 4-5A så toppladdar solpanelen batteriet på ett par dagar (beroende på kapacitet). Alternativt landström då och då.

Kylboxen kan anslutas till ett uttag som bara ger spänning då motorn är i drift. Kan kopplas över ”tändning”, med/utan strömbrytare, eller via ett relä som drar först när växelströmsgeneratorn laddar.

Kylbox med kompressor är en annan femma. Dom kostar som minst 10 av de billiga boxarna och drar mycket sparsamt med ström. Medelförbrukningen på en dylik box ligger på under 1A.

Hade jag idag haft en MS20 med en fin MD1B så hade jag utrustat den med en växelströmsgenerator och använt dynastarten enbart som startmotor. Men även haft en liten solpanel, ca 40 x 40 cm.

Största problemet med konverteringen är att tillverka fästet för generatorn. Det måste vara riktigt stabilt. Låter man remmen löpa utmed den platta ytan på svänghjulet så måste man ha en större remskiva på generatorn så att den ej övervarvar. Svänghjulet är ca 38 cm i diameter. Motorn toppar 2500 RPM. Generatorns maxvarv är ca 10000 RPM. Remskivan på generatorn behöver vara 10-12 cm i diameter.

Generatorn bör placeras rakt över svänghjulet som på den bifogade bilden. IMG_1317

MVH Claes

Kategorier
Elsystem Ideer & teknik

Dynastart

Laddning dynastart

Generellt kan sägas att MS-20 och AC-20 som har motorer med enbart dynastart aldrig ska ha startbatteri med högre kapacitet än 60 amperetimmar. Går man över 60 Ah riskerar man att skada dynastarten allvarligt. Detta beroende på att ett batteri med högre kapacitet kan överbelasta generatordelen av dynastarten om batteriet är dåligt laddat.

Har man behov av högre strömuttag och därmed kraftfullare laddning är en växelströmsgenerator nog enda alternativet.

Kategorier
Elsystem Ideer & teknik

Generator

Laddning växelströmsgenerator

De som har lite nyare båtar (eller motorer) har ofta en motor med separat startmotor och generator. Här finns som regel god laddningskapacitet. Några tips kan vara på sin plats. Håll anslutningarna till batteriet rena och insmorda med syraskyddsfett. Skulle du på natten se hur laddningslampan glimmar finns ett oönskat motstånd i laddningskretsen. T ex oxiderade batterikabelskor, dålig jordning av generator/motor. God ekonomi och säkerhet är att låta en fordonselektrisk firma serva generator och startmotor innan ett allvarligt fel uppstår. Underhåll är billigare än reparation.

För att optimera laddningen kan 35-kvadrats förtenta kopparkablar anslutas direkt mellan generator och batteri. Kan i gynnsamma fall öka laddningskapaciteten 10-fallt. Har man två batterier, ett startbatteri och ett förbrukarbatteri kan det kopplas enligt el-schema från Skyllermarks.      skyllermarks-05

Med växelströmsgenerator finns i princip ingen gräns för hur stor batteribank man kan ha. Men det är naturligtvis mycket viktigt att varenda tiondels volt når fram. Så lite som ett par tiondels volts spänningsfall ger en betydligt försämrad laddning.

Medlem #58 Ulf T, har helt anammat Skyllermarks evangelium med grova förtetenta laddningskablar.

plintaranslutning

Teori och praktik kring att montera en växelströmsgenerator på sin MD1A eller B

För den som är händig och vill prova att montera en bilgenerator på sin motor kan jag rekommendera en NipponDensoDSCN4535b växelströmsgenerator från en liten japansk bil. Dessa generatorer är lätta, små och behändiga. Generatorns kapacitet räcker om den är på ca 40A. Firma Jens S. Transmissioner kan leverera remmar och remskivor, ladda hem katalog från deras hemsida.

Fästet tillverkas av stål och görs så stabilt som möjligt och konstrueras så att generatorn kommer så nära motorkroppen som går. Det är möjligt att låta remmen till nya generatorn bara ligga an mot svänghjulets plana yta och styras i axiell led enbart av generatorns remskiva. Det är nödvändigt att ha en större remskiva på generatorn för att den inte ska övervarva. Maxvarvet på en växelströmsgenerator ligger på ca 10-12.000 varv/min. Bild på fäste som klammas i röret för startveven.faste

Motorns svänghjul är ca 40 cm i diameter och motorns maxvarv 2.500 varv/min. Detta ger vid handen att generatorns remskiva bör vara ca 10 cm i diameter för att maxa 10.000 varv/min, eller kanske hellre 12-15 cm för att inte få ett onödigt högt generatorvarv. I katalogen från Jens S. finns även passande remskivor som fästs i generatoraxeln med konisk klämbussning.

Det KAN bli mindre komplicerat att skaffa en original tillsats-remskiva som bultas i svänghjulets centrum och ett beg original generatorfäste. Eventuellt kan DREVIA ha begagnade grejor till bra pris.

På denna hemsida kan du se hur du elektriskt ska koppla in din NipponDenso. På denna intressanta hemsida kan du se flera bilder på Volvo Pentas originalfäste och tillsatsremskiva för växelströmsgenerator. Kolla igenom rubbet, det finns mycket annat intressant.

Det finns en hel del på internet i detta ämne. Gör ett bildsök på Google med exv sökorden ”extra alternator”.

Kategorier
Elsystem Ideer & teknik

LED – Ny generation lampor för fritidsbåten

LED – Light Emitting Diode

Lysdioden, LED, har gjort sitt intåg på marknaden. Utmärkt där man har begränsad tillgång på ström. Lampor som i flera fall passar rakt av i befintliga 12V armaturer finns hos bl a: Biltema, Diodhuset, Kjell & Co.

Om du exv har en 15W glödlampa som belysning i rufftaket så drar den 1,25A. Ersätter du den med LED så hamnar du på en strömförbrukning om ca 0,1A. Ett i det närmaste försumbart värde.

På sin hemsida beskriver medlem #61 hur han kompletterade ruffbelysningen med LED. Även lanternorna byttes till LED-typ.

Andra fördelar med LED är minst dubbel livslängd, extremt stöt-tålig, obetydlig värmeutveckling.

För den som vill bygga själv kan själva komponenten LED köpas från bl a: Clas O samt Kjell & Co. En utmärkt engelsk hemsida där man kan få hjälp med att räkna ut förkopplingsmotståndet till egna konstruktioner är: LED center.

LED-lanternor är ännu relativt kostsamma. Om du oftast går för motor nattetid har du föga nytta av LED-lanternans låga strömförbrukning då generatorn ändå laddar. De konventionella lanternor som brukar förekomma på våra båtar är försedda med glödlampor av spol-typ. Det GÅR att byta dessa till glödlampor med lysdioder men de blir för svaga och ger lanternan fel lysvinklar. Rekommenderas ej.

 

Kategorier
Elsystem Ideer & teknik

Solceller

Förenklat kan man säga att en solcell är en LED som körs baklänges; vid belysning alstrar den ström.
En solpanel med en watteffekt en tiondel av batteriets kapacitet i Ah kan vara ansluten utan reglering.
Exempel: en solpanel med effekten 10 W kan vara ansluten till 100Ah batteri utan reglering.
En backdiod måste dock vara ansluten för att batteriet ej ska urladdas nattetid.
En panel på 10W har en storlek av ung 30×40 cm. På våra breddgrader monteras panelen lämpligen
horisontellt. Exv upphängd i mantågsvajrarna på solsidan. Solpanelen ser nu till att underhållsladda
och hålla batteriet toppladdat. Detta ökar även batteriets livslängd. Det finns flera leverantörer av passande
solceller. Se Eskaderns länksida.

solpanel

Medlem #2, Göran F, har monterat en solpanel på detta sätt. En solpanel förhindrar effektivt sulfatering och toppladdar batteriet.

Min egen båt med solpanel från Kjell & Co. Ska ge 13,5 volt men i starkt soljus ligger systemspänningen över 14 volt. Underhållsladdar förbrukarbatteriet lagom mycket. Innehåller backdiod. Tätad för att bättre stå emot den tuffa miljön. IMG_5879Riktad mot söder i 40° vinkel.

Medlem #131 har ett par paneler placerade på däck. Viktigast vid placering är att panelen så ofta som möjligt belyses utan skuggning.

IMG_0011

 

 

 

 

Kategorier
Elsystem Ideer & teknik

Mätare

Extra motorinstrument


En voltmätare kopplas in med sin minuspol till passande jordning och pluspolen anslutes till en plusledare som matar spänning då nyckelströmbrytare är i läge ”till”. Ev kan man även koppla en ledning mellan konstant plusmating och en strömbrytare som ger möjlighet att kontrollera systemspänningen utan att nyckelströmställaren aktiveras. Kalibrera gärna voltmätaren mot en digital dito så du vet att den visar korrekta värden.

Instrumentbelysningen kan kopplas till samma jordningsplats som d:o. Plus till antingen samma plus som d:o eller till plus som matar topplanternan så att instrumentbelysningen tänds samtidigt som man slår på lanternorna (och motorn går).

PDF kopplingsalternativ  voltmeter

 Vilospänning:11,7 V Tomt, ev förstört
12,0 V 1/3 kvar, laddas direkt
12,3 V Halv kapacitet kvar
12,7 V Fulladdat
Spänning under förbrukning:10,5 V Farligt lågt eller mkt stor förbrukning
11,5 V Låg kapacitet eller stor förbrukning
12,5 V Allt bra
Om startbatteriet ska kunna bli fulladdat måste 14,4 V nå fram till batteriet. Om t ex bara 13,5 V når fram blir batteriet bara laddat till 75%.

Amperemätare finns i tre utföranden; typ 1 – den med inbyggd shunt, typ 2 – den med friliggande shunt samt typ 3 – den med induktiv avkänning. På typ 1 leds laddningsströmmen genom själva instrumentet. På typ 2 leds strömmen genom den friliggande shunten, som kan placeras var som helst på laddningsledningen och strömmen mäts genom ett par klenare ledningar till själva instrumentet. Slutligen typ 3, en rel ny typ som verkar vara enklast att montera, här känns strömmen av induktivt genom ett par ledningar som är lindade runt den grova ledningen från generatorn.

Kan man placera en amperemätare på ett ställe där laddningsledningen ändå är dragen duger typ 1.

Motorer med enbart dynastart kan inte på ett lämpligt sätt förses med mätare av typerna 1 & 2, typ 3 ska dock fungera.

Instrumentbelysningen kan kopplas till passande jordning. Plus till en plusledare som matar spänning då nyckelströmbrytare är i läge ”till” eller till plus som matar topplanternan så att instrumentbelysningen tänds samtidigt som man slår på lanternorna (och motorn går).

2-sidig PDF kopplingsalternativ. ammeters


Temperaturmätaren består av instrumentet samt en givare som skruvas in i motorns kylkanal på passande/förberett ställe. DSC01716

På MD1A kan givaren monteras genom att frysbrickan på topplockets akterkant förses med en (svarvad) plugg med passande ytterdiameter och ett hål med gänga som passar givaren. Pluggen kan tryckas mot topplocket med hjälp av en järn som bultas i de två tomma M8-hålen på ömse sidor om hålet.

På MD1B finns ett pluggat hål i övre förlig kant på avgassamlaren. Adapter mellan befintlig gänga och givarens dito måste skaffas. Det finns motorer som redan har tempgivare här; se då anvisningar för MD5.

MD6-7 är det som på MD1B men pluggen/givaren sitter på utsidan mot styrbord.

MD5 är redan försedd med givare som vid övertemperatur aktiverar summer och lampa. Ev kan finnas ett annat pluggat hål där en givare kan placeras. Eller så måste befintlig givare bytas till en som BÅDE fungerar mot summer/lampa OCH instrument.

Temperaturmätaren ansluts till passande jordning och matas med plus från nyckelströmställaren via säkring.

Instrumentbelysningen kan kopplas till samma jordningsplats som d:o. Plus till antingen samma plus som d:o eller till plus som matar topplanternan så att instrumentbelysningen tänds samtidigt som man slår på lanternorna (och motorn går).

Vanligaste gänga på givaren är 1/8″ rörgänga när det gäller icke motorbundna mätarfabrikat.


Oljetrycksmätaren består av instrumentet samt en givare som skruvas in i motorns oljekanal på passande/förberett ställe. a

På MD1A kan givaren monteras i ett pluggat hål strax akter om oljesilen/stickan. Ev som på MD1B nedan.

På MD1B och MD5-6-7 finns redan en originalgivare till varningslampan. Här kan monteras ett T-stycke till vilket båda givarna kan anslutas. Känns detta för trångt kan man ansluta T-stycket via en slang från motorn och montera T-stycke med givarna på passande ställe.

Vanligaste gänga på givaren är 1/8″ rörgänga när det gäller icke motorbundna mätarfabrikat.