Båtfakta

Om Marieholms 20-serie

I begynnelsen var MS-20.

Ritning: MS20
Ritning: MS20

Det var mycket hysch-hysch kring MS-20 när den skulle introduceras 1971. Meningen var att båten skulle bli ett komplement till Marieholms Sea Cat och IF-båten. Ryktena talade om en motorseglare som skulle värva fler till seglingskonsten men med motorbåtens säkerhet och bekvämlighet.

Olle Enderlein ritade båten som en protest till andra båtar i samma storleksklass.

En protest mot båtar där det enda som var stort var antalet kojplatser. Mycken möda och noggranhet lades ned på pluggarna. MS 20 var en detaljfärdig båt redan i den första serien. Enderlein gjorde en del avsteg från en renodlad segelbåt för att båten skulle bli mera lämpad som motorseglare. Ett tämligen litet djupgående, 0,95m, och en förhållandevis liten kölvikt-450kg på deplacementet 1,25 ton. Segelytan var mera normal med ca 17 kvm i krysstället. Utformningen av riggen var av modern 7/8-dels typ.

Båten seglar i alla väder och har inga olater för sej. Knappast snabb, men det hänger samman med den ringa storleken. Höjdtagningsförmågan är under medelmåttan genom den grunda kölen. Från början utrustades MS-20 med Volvo Penta MD1(A). I förhållande till båtens storlek ansågs detta vara en kraftig maskin.

De något begränsade möjligheterna till övernattning var grundorsaken till att två varianter togs fram. AC-20 med akterruff kom 1975 och 1976 introducerades den rena seglingsvarianten S. Dessa modeller kunde aldrig matcha grundmodellen i popularitet. Av totalt nära 1100 byggda båtar står MS för ca 750, AC och S för 150-200 vardera.

Detta är MS 20

Längd över allt: 6,00 m
Längd i vattenlinjen: 5,25 m
Bredd: 2,20 m
Djupgående: 0.90 m
Deplacement: 1,25 ton
Kölvikt: 0.4 ton
Masthöjd över vattenlinjen: 8.90

Segelyta

storsegel: 9,25 m2
fock:7.5 m2
genua: 10,75 m2
spinnaker: 23,0 m2

Kända hållpunkter genom åren

Prototypen.
Prototypen.

Den första båten som tillverkades var prototypen, den drogs ur formen våren 1971 och fick aldrig något serienummer.

Viremotor
Viremotor

Båten hade den motor som man tänkt använda till de seriebyggda båtarna; en Finsk tvåtakts bensinmotor ”Vire” på ca 7 hkr. Nu gjorde inte denna motor någon succé sommaren 1971 då båten testades och även visades upp runt Svenska kusten.

Marieholms Bruk byggde utifrån erfarenheterna med prototypen en förserie om ca 18 båtar under hösten 1971. De kännetecknas av att de saknar motorlucka i sittbrunnen men väl har en lucka rakt ned i stickkojen. Dessa båtar och båtar upp till ungefär skrovnummer 200 är försedda med Volvo Pentas diesel MD1A på ca 7,5 hkr försedd med RB-backslag.

Båtar med skrovnummer över 200, dvs under modellåret 1974, försågs med Volvo Penta MD1B på 10 hkr. En del av de först monterade MD1B hade även dessa backslag av RB-typ. Båtar med detta backslag har alltid tvåspaksreglage. Efterhand blev det backslaget av typ MS med tillsatsreduktion som blev allenarådande. Båtar försedda med detta backslag är försedda med enspaksreglage.

AC-20 och S-20

Lite trängre i sittbrunnen, lite rymligare under däck
Lite trängre i sittbrunnen, lite rymligare under däck
Illustration av S-20 i profil
Illustration av S-20 i profil

Under andra halvan av 1970-talet introducerades varianterna AC-20 (akter-cabin) och S-20 (ej inombordare-Segelversion). Parallellt tillverkades även flera MS-20 som ej fick inombordare monterad. På dieselmotorns plats satt istället en betongklump och på akterspegeln satt ett fäste för utombordsmotor.

Vid skrovnummer ungefär 950 gjorde så Marieholms Bruk konkurs. Ett kollektiv av båtbyggare startade då om tillverkningen av MS-20 under namnet Marieholm Boats i Hillerstorp. Så vitt vi känner till lades tillverkningen av varianterna AC och S då ned och man byggde bara MS-20. Dessa båtar var alltid helvita och försedda med Volvo Penta MD5A och B. Det högsta kända skrovnumret är 1088.

När suget efter båtar var som störst på 1970-talet sände Marieholms Bruk tomma skrov med tillhörande inredning och utrustning vid sidan om till några varv runt om i landet. Vissa av dessa varv, bl a Alvarbåtar i Norrköping, De monterade dieselmotorer från Yanmar i dessa båtar.

 

 

Här är mer information om varje modell

AC-20                                                                   MS-20                                    AS-20

/behöver hjälp med att få in ytterligare materil/

Medlem # 18 var tidigt ute att köpa och förbättra MS-20.

Offert från1972. Se notering om motorlucka i sittbrunnen.                      offert

Prislista från 1972                       prislista

Produktutveckling 1975 development