Betalning från Sverige och utlandet

Medlemsavgiften skall betalas sista februari.
Vårt PLUSGIRO är 159 35 30 – 7       MARIEHOLM 20 ESKADERN
Är du bosatt utanför Sverige kan det vara enklare att betala via bank. Sätt då in pengarna på nedanstående bankkonto:

Iban-nummer: SE5795000099601815935307  (fyra nollor i mitten)
Bic-kod: NDEASESS

Avgiften för året är SEK 250:-  (för utrikes medlemmar) vilket inkluderar den tidigare utsända almanackan. I fältet för Meddelanden  –  ange medlemsnummer och så många bokstäver som får plats av ditt efternamn.  Inga mellanslag mellan siffror och namn!
Sänd gärna även ett mail att betalning skett till bj.he@telia.com så kan jag bevaka betalningen! Däremot behöver du INTE begära avisering från banken, då kostnaden för detta i så fall dras från inbetalningen och Eskadern får inte full medlemsavgift!
Om du inte längre avser att vara medlem, vänligen kontakta snarast kassören Björn Helgeson – telefon  +46702 61 30 18 (även SMS går bra).
Vill du hellre skriva är adresssen
Björn Helgeson
Kraftrunegatan 48
423 46  TORSLANDA   Sverige
Mailadress är bj.he@telia.com

Med bästa båthälsningar!         KASSÖREN Björn s