Styrelsen

 


Ordförande: Jan (Janne) Fredriksson 
jan.p.fredriksson@telia.com

V.ordf & webmaster Agneta Dalväg                      
adalvag@gmail.com

Sekreterare : Stig Björnör 
sbjornor@gmail.com

Kassör: Björn Helgesson 
bj.he@telia.com

Medlemsregister: Willy Nilsson                            willynilsson237@gmail.com

Klubbmästare: Ulf Johansson                           
 johansson_ulf@yahoo.se

Redaktör: Claes Andersson                             
claes.andersson@telia.com