Vi ses på sjön och på land

Marieholm 20 Eskadern är en intresseförening för alla som äger eller är intresserade av Marieholm 20-båtar. Föreningen startade våren 1998 och medlemsantalet är för närvarande drygt 200. Medlemmarna träffas på klubbträffarna (ofta på företag som säljer och har kompetens om båtprylar) och eskaderseglingar.

På fliken bli medlem finns instruktionen om hur Du gör för att bli medlem: Bli medlem

Gå med i Eskadern och få mer glädje av din båt!