Välkommen till Marieholm 20 Eskadern

En intresseförening för Marieholm 20 Eskadern som startade våren 1998.

Gå med i Eskadern och utnyttja din båt mer!

Medlemsantalet är för närvarande drygt 200. Som medlem i Eskadern får Du inbjudan till våra klubbträffar och eskaderseglingar. Du får en medlemsstandert, en almanacka med bilder på Marieholm 20 båtar, möjlighet att köpa klubbprylar, medlemsbladet hemskickat i brevlådan och framförallt: Gott tjot med likasinnade  och praktiska råd kring båt, motor och säkerhet.

vimpel

Alla personer som är intresserade av Marieholm 20-båtar kan bli medlemmar i Eskadern. Medlem äger rätt att föra standert i riggen med nummer som följer medlemmen.

Så här gör Du för att bli medlem:

Skicka e-post till kassören, Björn Helgesson, bj.he@telia.com som innehåller:

Namn
Adress

Telefon, även mobilnummer
E-postadress
Båtens namn
Båtens modell;MS, AC eller S
Båtens skrovfärg
Segelnummer
Hemmahamn (ort)

Sätt samtidigt in 350 kr på plusgiro 159 35 30-7 och skriv ditt namn och telefon som avsändare samt Marieholm 20 Eskadern som mottagare.

När kassören fått dessa uppgifter och inträdesavgift på 350 kr så sänds medlemsstandert och dekaler samt stadgar och medlemsförteckning.

Sedan är medlemsavgiften 200 kr per år.

De flesta medlemmar finns för närvarande på västkusten men vi har även medlemmar i Bergeforsen, Stockholm, Habo, Karlshamn och Oslo. Det skulle vara trevligt om dessa flottiljer skulle bli större. Då det skulle gå att organisera eskaderseglingar där också. Känner ni någon som inte är medlem så berätta att vi finns så även de blir medlemmar.