Bli medlem

Välkommen till Marieholm 20 Eskadern – En intresseförening för Marieholm 20.

Medlemsantalet är för närvarande drygt 200. Som medlem i Eskadern får Du inbjudan till våra klubbträffar och eskaderseglingar. Du får en medlemsstandert, en almanacka med bilder på Marieholm 20 båtar, möjlighet att köpa klubbprylar, medlemsbladet hemskickat i brevlådan och framförallt: Gott tjot med likasinnade  och praktiska råd kring båt, motor och säkerhet.

Medlem äger rätt att föra föreningens standert i riggen.

Så här gör Du för att bli medlem:

Skicka e-post till kassören, Björn Helgesson, bj.he@telia.com som innehåller:

Namn
Adress
Telefon, även mobilnummer
E-postadress
Båtens namn
Båtens modell;MS, AC eller S
Båtens skrovfärg
Segelnummer
Hemmahamn (ort)
Delge mina personuppgifter i ett flottiljregister? Ja/Nej

För att vi ska kunna visa dina uppgifter för andra medlemmar i vårt flottiljregister vill vi att du aktivt godkänner att vi får delge: ditt namn, mobilnummer, e-post, båtens -namn -modell – skrovfärg -segelnummer samt hemmahamn. Utifrån detta placeras du i aktuell flottilj. Om du inte vill att vi delger dina uppgifter så svara i så fall nej. Observera att endast medlemmar har tillgång till registret.

Sätt samtidigt in 350 kr på plusgiro 159 35 30-7 och skriv ditt namn och telefon som avsändare samt Marieholm 20 Eskadern som mottagare.

När kassören fått dessa uppgifter och inträdesavgift på 350 kr så sänds medlemsstandert och dekaler. Stadgar finns under föreningen och aktuellt flottiljregister kommer vid vårens utskick av M20:an

Sedan är medlemsavgiften 200 kr per år.

De flesta medlemmar finns för närvarande på västkusten men vi har även medlemmar i Bergeforsen, Stockholm, Habo, Karlshamn och Oslo. Det skulle vara trevligt om dessa flottiljer skulle bli större. Då det skulle gå att organisera eskaderseglingar där också. Känner ni någon som inte är medlem så berätta att vi finns så även de blir medlemmar.

Gå med i Eskadern och utnyttja din båt mer!