Eskadern och flottiljer

För att lättare hitta andra ”marieholmare” på sjön så har styrelsen delat in medlemmarna i Flottiljer. Nedan är två bilder på hur styrelsen har tänkt indelning. Sverigekartan visar var medlemmarna finns geografiskt. Flest finns på västkusten och där har vi döpt ett antal flottiljer. Mer information om hur vi tänkt kommer.

Eskadern

Marieholm 20 Eskadern är en intresseförening för alla som äger eller är intresserade av Marieholm 20-båtar. Föreningen startade våren 1998 och medlemsantalet är för närvarande drygt 200. Medlemmarna träffas på klubbträffarna (ofta på företag som säljer och har kompetens om båtprylar) och eskaderseglingar.

På fliken bli medlem finns instruktionen om hur Du gör för att bli medlem: Bli medlem

För senaste nytt gå till Signalmeddelande

Gå med i Eskadern och få mer glädje av din båt!