Kategorier
Elsystem Ideer & teknik

Mätare

Extra motorinstrument


En voltmätare kopplas in med sin minuspol till passande jordning och pluspolen anslutes till en plusledare som matar spänning då nyckelströmbrytare är i läge ”till”. Ev kan man även koppla en ledning mellan konstant plusmating och en strömbrytare som ger möjlighet att kontrollera systemspänningen utan att nyckelströmställaren aktiveras. Kalibrera gärna voltmätaren mot en digital dito så du vet att den visar korrekta värden.

Instrumentbelysningen kan kopplas till samma jordningsplats som d:o. Plus till antingen samma plus som d:o eller till plus som matar topplanternan så att instrumentbelysningen tänds samtidigt som man slår på lanternorna (och motorn går).

PDF kopplingsalternativ  voltmeter

 Vilospänning:11,7 V Tomt, ev förstört
12,0 V 1/3 kvar, laddas direkt
12,3 V Halv kapacitet kvar
12,7 V Fulladdat
Spänning under förbrukning:10,5 V Farligt lågt eller mkt stor förbrukning
11,5 V Låg kapacitet eller stor förbrukning
12,5 V Allt bra
Om startbatteriet ska kunna bli fulladdat måste 14,4 V nå fram till batteriet. Om t ex bara 13,5 V når fram blir batteriet bara laddat till 75%.

Amperemätare finns i tre utföranden; typ 1 – den med inbyggd shunt, typ 2 – den med friliggande shunt samt typ 3 – den med induktiv avkänning. På typ 1 leds laddningsströmmen genom själva instrumentet. På typ 2 leds strömmen genom den friliggande shunten, som kan placeras var som helst på laddningsledningen och strömmen mäts genom ett par klenare ledningar till själva instrumentet. Slutligen typ 3, en rel ny typ som verkar vara enklast att montera, här känns strömmen av induktivt genom ett par ledningar som är lindade runt den grova ledningen från generatorn.

Kan man placera en amperemätare på ett ställe där laddningsledningen ändå är dragen duger typ 1.

Motorer med enbart dynastart kan inte på ett lämpligt sätt förses med mätare av typerna 1 & 2, typ 3 ska dock fungera.

Instrumentbelysningen kan kopplas till passande jordning. Plus till en plusledare som matar spänning då nyckelströmbrytare är i läge ”till” eller till plus som matar topplanternan så att instrumentbelysningen tänds samtidigt som man slår på lanternorna (och motorn går).

2-sidig PDF kopplingsalternativ. ammeters


Temperaturmätaren består av instrumentet samt en givare som skruvas in i motorns kylkanal på passande/förberett ställe. DSC01716

På MD1A kan givaren monteras genom att frysbrickan på topplockets akterkant förses med en (svarvad) plugg med passande ytterdiameter och ett hål med gänga som passar givaren. Pluggen kan tryckas mot topplocket med hjälp av en järn som bultas i de två tomma M8-hålen på ömse sidor om hålet.

På MD1B finns ett pluggat hål i övre förlig kant på avgassamlaren. Adapter mellan befintlig gänga och givarens dito måste skaffas. Det finns motorer som redan har tempgivare här; se då anvisningar för MD5.

MD6-7 är det som på MD1B men pluggen/givaren sitter på utsidan mot styrbord.

MD5 är redan försedd med givare som vid övertemperatur aktiverar summer och lampa. Ev kan finnas ett annat pluggat hål där en givare kan placeras. Eller så måste befintlig givare bytas till en som BÅDE fungerar mot summer/lampa OCH instrument.

Temperaturmätaren ansluts till passande jordning och matas med plus från nyckelströmställaren via säkring.

Instrumentbelysningen kan kopplas till samma jordningsplats som d:o. Plus till antingen samma plus som d:o eller till plus som matar topplanternan så att instrumentbelysningen tänds samtidigt som man slår på lanternorna (och motorn går).

Vanligaste gänga på givaren är 1/8″ rörgänga när det gäller icke motorbundna mätarfabrikat.


Oljetrycksmätaren består av instrumentet samt en givare som skruvas in i motorns oljekanal på passande/förberett ställe. a

På MD1A kan givaren monteras i ett pluggat hål strax akter om oljesilen/stickan. Ev som på MD1B nedan.

På MD1B och MD5-6-7 finns redan en originalgivare till varningslampan. Här kan monteras ett T-stycke till vilket båda givarna kan anslutas. Känns detta för trångt kan man ansluta T-stycket via en slang från motorn och montera T-stycke med givarna på passande ställe.

Vanligaste gänga på givaren är 1/8″ rörgänga när det gäller icke motorbundna mätarfabrikat.