Kategorier
Elsystem Ideer & teknik

Generellt om det elektriska systemet ombord

Elsystem ombord i allmänhet

Här en tvåsidig pdf med båtens original elsystem samt förslag på uppdateringar.   originalsystem

Kablars grovlek mäts i kvadratmillimeter. Ju grövre kabel desto större ström kan flyta igenom den utan risk för överhettning/spänningsfall. De grovlekar som kan bli aktuella är 1,5 – 2,5 – 4 – 6 – 35 och kanske t o m 50 och 70 mm2. Använd kabeltyp avsedd för ändamålet, dvs flertrådig och därmed lätt böjbar.

De två klenaste dimensionerna är de vanligaste ut till småförbrukare. 4-6 mm2 passar att mata säkringsdosan och minusplinten med. 35mm2 är minimum från generatorn till batteriet och 50-70mm2 är lämplig area till startkablar (plus & minus) till motorn.

I detta nomogram  nomogramkan du avläsa hur grov kabel du kan behöva vid en nyinstallation av exv två läslampor på vardera 20W. Vi kan se att 1,5mm2 kabel räcker. Tänk på att det är kabelns längd hela vägen från säkringsdosan och TILLBAKA till minusplinten. Om man använder LED-armaturer räcker utan vidare 1,5 mm2 kabel. Biltemas 7-ledare för hus- och släpvagnar är utmärkt med sina olikfärgade ledare och kompakta utförande.

Klamma kabelstammar väl så inget hänger och slänger, blir utmattat och brister. Vid säkringsdosa och minusplint; låt kablarna vara en aning längre än nödvändigt för att kunna förnya en anslutning iaf EN gång.

För att komplettera eller förbättra båtens elsystem behövs inte bara kabel av god kvalitet utan även passande kabelskor och verktyg. KABELSKORVERKTYGGROVA KABELSKOR

Använd syraskyddsfett eller rostskyddsmedel på alla pressningar och elektriska förbindningar. Eftersträva kabeldragningar fria från skarvar. Placera nya kablar så högt upp som det är praktiskt möjligt.

De originalmonterade motorerna från Volvo Penta är utrustade med elsystem från Bosch. Bosch standard gällande kablars färgkodning är att minuskabeln/jord alltid är brun. Undantaget de grövsta kablarna mellan batteri och motor som brukar vara svarta vare sig det är plus eller minus. Övriga plusledare i systemet kan ges den färgkodning man själv önskar.

Rita gärna ett kopplingschema före arbetets start.krabatschema Man kan antingen rita ett komplett schema där alla kablar är med eller så kan man rita flera mindre scheman som bara omfattar en funktion/koppling, exv länspump. Fundera ut hur och var du vill dra kablarna i båten. Kanske vill du flytta eller utöka säkringsdosan. Märk gärna kablarna.

Ström x Spänning = Effekt, d.v.s Ampere x Volt = Watt; A x V=W och W/V=A.


Från skatbo till personlig akrobatik

Du har säkert många gånger funderat om lanternorna lyser eller ej. Ursprungligen fanns det bara några få funktioner som behövdes, lanternor samt kablar för start och laddningsfunktion.

Sannolikt är det inte bara du som ägt båten. Varje ägare har fixat lite här och där, tagit vad man haver och kopplat med en sockerbit eller tvinnat ihop två kablar med lite isoleringsband, så att det inte blir kortslutning.
Alla har väl inte varit så noga med färgerna på kablarna heller, från början var ju alla kablar grå och svarta, även om kopplingsschema mm visar på många glada färger.

När du skall sanera ditt elsystem så skall du tänka på följande:
Börja inte förrän du funderat en god stund och kanske ritat ett eller flera kopplingscheman.
Kolla att alla funktioner fungerar innan du börjar, lanternor, lampor, tändningslampa etc.
Börja vid förbrukaren, följ kabeln till säkringen, så att du vet vad som är vad. Byt varje enhet för sig, så blir det inte fel.
När du drar nya kablar får du inte vara för snål. Överskott på kabel, långa bukter etc är inte bra, inte heller helt sträckta kablar, lite slack är bra. Håll raka linjer, snurra ingenting runt reglage etc.
Ta bort allt som är skarvat med gamla sockerbitar, kabelskor etc. Försök ha en hel kabel till varje enhet.
Det finns enkla siffermärkningar som man sätter på kabeln för att veta vad som är vad.
De är numrerade från 0-9 och finns bl a hos Biltema.
Sätt en siffra vid enheten och en där du kopplar den vid strömkällan.
Detta gäller såväl plusledaren som minus, använd samma siffra på båda.
Exv topplanterna; ledaren nr 1 i båda ändar, jorden 1 i båda ändar. Sidolanternor och akterlanterna nr 2 osv
Köp gärna två paket siffror ex gula för ledare vita för jord.

Röd/svart mm brukar vara plusledare och brun minusledare i Bosch-system.
Börja med alla kablar till ljus, instrument, belysning, de utgår normalt från säkringsdosan och är jordade på en kopplingsplint.
Vänta med all motorström, den kan du ta lite senare då du blivit riktigt varm i kläderna
Koppla aldrig någonting direkt till batteriet, allt skall gå via en säkring.

Det kan vara bra att vara två då man jobbar med detta, en inne i ruffen och en i sittbrunnen, så att ni kan dra i kablarna och känna att det är rätt kabel ni arbetar med.
Det finns bra paneler för strömbrytare exv på Sea & Sea, Gertmans, Biltema m fl
De är lätta att bygga in i en panel eller att sätta i en egentillverkad låda. Den översta brytaren blir då kabel märkt 1 därefter 2 osv.

Tänk på att smörja in alla kopplingsställen med syraskyddsfett, tectyl, vaselin eller liknande.

Steve Dempe