Kategorier
Elsystem Ideer & teknik

Generator

Laddning växelströmsgenerator

De som har lite nyare båtar (eller motorer) har ofta en motor med separat startmotor och generator. Här finns som regel god laddningskapacitet. Några tips kan vara på sin plats. Håll anslutningarna till batteriet rena och insmorda med syraskyddsfett. Skulle du på natten se hur laddningslampan glimmar finns ett oönskat motstånd i laddningskretsen. T ex oxiderade batterikabelskor, dålig jordning av generator/motor. God ekonomi och säkerhet är att låta en fordonselektrisk firma serva generator och startmotor innan ett allvarligt fel uppstår. Underhåll är billigare än reparation.

För att optimera laddningen kan 35-kvadrats förtenta kopparkablar anslutas direkt mellan generator och batteri. Kan i gynnsamma fall öka laddningskapaciteten 10-fallt. Har man två batterier, ett startbatteri och ett förbrukarbatteri kan det kopplas enligt el-schema från Skyllermarks.      skyllermarks-05

Med växelströmsgenerator finns i princip ingen gräns för hur stor batteribank man kan ha. Men det är naturligtvis mycket viktigt att varenda tiondels volt når fram. Så lite som ett par tiondels volts spänningsfall ger en betydligt försämrad laddning.

Medlem #58 Ulf T, har helt anammat Skyllermarks evangelium med grova förtetenta laddningskablar.

plintaranslutning

Teori och praktik kring att montera en växelströmsgenerator på sin MD1A eller B

För den som är händig och vill prova att montera en bilgenerator på sin motor kan jag rekommendera en NipponDensoDSCN4535b växelströmsgenerator från en liten japansk bil. Dessa generatorer är lätta, små och behändiga. Generatorns kapacitet räcker om den är på ca 40A. Firma Jens S. Transmissioner kan leverera remmar och remskivor, ladda hem katalog från deras hemsida.

Fästet tillverkas av stål och görs så stabilt som möjligt och konstrueras så att generatorn kommer så nära motorkroppen som går. Det är möjligt att låta remmen till nya generatorn bara ligga an mot svänghjulets plana yta och styras i axiell led enbart av generatorns remskiva. Det är nödvändigt att ha en större remskiva på generatorn för att den inte ska övervarva. Maxvarvet på en växelströmsgenerator ligger på ca 10-12.000 varv/min. Bild på fäste som klammas i röret för startveven.faste

Motorns svänghjul är ca 40 cm i diameter och motorns maxvarv 2.500 varv/min. Detta ger vid handen att generatorns remskiva bör vara ca 10 cm i diameter för att maxa 10.000 varv/min, eller kanske hellre 12-15 cm för att inte få ett onödigt högt generatorvarv. I katalogen från Jens S. finns även passande remskivor som fästs i generatoraxeln med konisk klämbussning.

Det KAN bli mindre komplicerat att skaffa en original tillsats-remskiva som bultas i svänghjulets centrum och ett beg original generatorfäste. Eventuellt kan DREVIA ha begagnade grejor till bra pris.

På denna hemsida kan du se hur du elektriskt ska koppla in din NipponDenso. På denna intressanta hemsida kan du se flera bilder på Volvo Pentas originalfäste och tillsatsremskiva för växelströmsgenerator. Kolla igenom rubbet, det finns mycket annat intressant.

Det finns en hel del på internet i detta ämne. Gör ett bildsök på Google med exv sökorden ”extra alternator”.