Kategorier
Ideer & teknik Råd till nya (och gamla) ägare av M20-båtar

Att tänka på inför upptagningen – råd från Sjöräddningen

 • Tvätta. Gör du grundjobbet ordentligt under hösten slipper du många timmars slit på våren. Se till att du direkt efter lyftet får bort all beväxning, avlägsna smutsen från gelcoaten och – om du är riktigt ambitiös – bottenmåla och polera upp båten så att den står redo till våren.
 • Städa. Många glömmer bort att städa båten och det gör att du kan få både ohyra och mögel i trädetaljer och textilier. Ta för vana att dammsuga ordentligt och glöm inte bort skåp och garderober. Torka sedan allting med en fuktig trasa och var extra noggrann med till exempel spis och kylskåp, där det kan finnas matrester.
 • Genomföringar. Det kan låta som en självklarhet men många struntar faktiskt i skicket på genomföringarna och det kan leda till både allvarliga olyckor och stora kostnader. Många försäkringsbolag kräver dessutom att man som båtägare byter genomföringarna minst vart tionde år. Ibland måste bytena ske långt tidigare.
 • Batterier. Att stänga av all elektrisk utrustning räcker inte, eftersom det alltid finns »eltjuvar« ombord. För att vara på den säkra sidan kopplar du bort polerna från batterierna. Att förvara batterierna ombord över vintern är inga problem men det förutsätter att du underhållsladdar batterierna ett par gånger. Att köra slut på batterierna kan bli kostsamt.
 • Smörj. Följ användarhandboken och smörj upp det som föreskrivs för en trygg vinterförvaring. Under vintern är det lätt att det blir korrosion och det medför att rörliga delar kan börja kärva och det i sin tur leder till onödigt slitage och driftsproblem.
 • Kylsystemet. Det är av största vikt att du grundligt tömmer och rengör sjövattensystemet. Annars är risken att få frostsprängningar stor och dessutom ökar risken för korrosion. I ett färskvattensystem är det viktigt att kontrollera glykolhalten så att du inte riskerar obehagliga överraskningar till våren.
 • Elektronik. Kontrollera kontakter och gör dessa rena. Då minskar du risken för påverkan. Försök i möjligaste mån att också ta med hem så mycket elektronik från båten som möjligt. Det kan handla om plottrar, datorer och annan känslig elektronisk utrustning. Det ökar livslängden och minskar stöldrisken.
 • Slangar. Ta för vana att kontrollera alla slangar och slangklämmor. Många slangar i fritidsbåtar innehåller mycket plast och med tiden blir dessa styva och sprickbildning uppstår. Alla slangklämmor och infästningar bör också kontrolleras och misstänkta läckage omedelbart åtgärdas.
 • Bränsle. Det vanligaste rådet man brukar få är att »tanka fullt inför vintern«. Tipset gäller fortfarande men det finns saker att vara uppmärksam på. Har du tankat diesel från en vanlig bensinmack ska du ta reda på om den innehåller RME-tillsatser (miljödiesel). Om den gör det är det klokt att tappa tanken på allt bränsle. Annars finns risken för beväxning och den kan sedan täppa igen filter och få motorn att gå sämre.
 • Torrbollar. Förvarar du inte båten inomhus eller inte har tillgång till vintervärme finns olika sätt att hålla båten torr. Det vanligaste är att man lägger in så kallade torrbollar. Dessa minskar risken för mögel och dålig lukt.
 • Konservera. I de flesta användarhandböcker finns utförlig beskrivning hur du ska gå tillväga när du ska lämna båten över vintern. Följ anvisningarna noggrant när du gör i ordning till exempel motorn och toaletten. Töm dessutom allt färskvatten ombord.
 • Dokumentera. Medan du gör i ordning båten är det en god idé att skriva ner allt som behöver köpas och/eller repareras. Under vintern kan du sedan utnyttja olika kampanjer och komplettera med det som behövs till våren. Det blir billigare och dessutom är uppstartskostnaden till våren inte lika stor.
Kategorier
Ideer & teknik Råd till nya (och gamla) ägare av M20-båtar

Att tänka på vid båtupptagningen

Masten

Tvätta och smek den med lite paraffinolja.
Smörj vantskruvar och märk upp dem så att du vet vad som är upp eller ner.
Mer information om riggen finns på länkarna nedan.

SXK Båtpärm ger råd angående riggen:

http://vastkustkretsen.se/pmwiki/uploads/Teknik/Batparmen_10__rigg.pdf

Seldén publicerar en beskrivning på av och påmastning av olika typer av riggar. Den har utmärkta,och framför allt viktiga, råd om skötsel, trimning m m. De har även andra nyttiga installations och bruksanvisningar om utrustning till däck och rigg. Även om det i många fall handlar om större båtars mera komplicerade riggar

http://www.seldenmast.com/files/1416926328/595-540-S.pdf

Motorn

Konservera motorn enligt tillverkarens anvisningar (se instruktionsboken eller allmänna guider). Nedan följer några generella råd. Mycket nyttig information om diselmotorer och dess skötsel finns här på hemsidan:

https://marieholm20.com/2013/10/10/branslesystem/

Åtgärder före upptagningen

 1. Varmkör före upptagningen. Vid körning efter upptagningen måste annars kylvattentillföras sjövattenpumpens insug. Motorn får aldrig köras utan kylvatten. Impellern (pumphjulet) tål inte att gå torrt.
 2. Pumpa oljan ur motorn med en oljetrågspump.
 3. Byt oljefilter. Om det gamla filtret sitter fast kan du slå en skruvmejsel rätt igenom och vrida loss det. Var beredd att ta emot den olja som rinner ut. Rengör den yta som filtrets gummipackning ska täta mot och avlägsna alla rester av den gamla packningen. Stryk sen lite ny olja på gummipackningen och dra åt filtret tills gummipackningen sluter an mot tätytan. Dra därefter ett halvt varv till.
 4. Fyll på ny motorolja om båten ska användas nästa säsong. Om inte ska konserveringsolja användas. Fyll på till dess nivån når det övre strecket på oljestickan. Starta sen motorn och låt den gå tomgång en stund. Kontrollera nivån och efterfyll vid behov.
 5. Bensinmotor: Ta loss tändstiften och fyll på en skvätt olja i varje cylinder. Dra runt några varv.
 6. På dieselmotorer ska bränslesilen rengöras och finfiltret bytas. Det vattenavskiljande bränslefilter ska nu ska tömmas. Kontrollera frostskyddet i färskvattensystemet, om sådant finns. Anslut en slang till sjövattenpumpens sugsida och kör igenom en 50% glykolblandning. Samla upp blandningen vid avgasutloppet och kör igenom den ett par gånger. Efter sista genomhörningen ska blandningen stå kvar i systemet.

Åtgärder efter upptagningen

 1. Drev/växelhus eller backslag töms nu på olja. Fyll på ny växelhusolja av typ som instruktionsboken anger. Byt packningar innan pluggarna monteras tillbaka .Om den gamla oljan är grå, visar det att vatten trängt in i växelhuset. Kontakta då en fackman för att åtgärda felet.
 2. Om motorn är saltvattenskyld ska systemet spolas med färskvatten. Tappa sev kylvattnet och kör in 50% glykolblandning.
 3. Ladda batterierna och smörj in polerna. Därefter kan de förvaras i båten eftersom batterier tål frost när de är fulladdade. Tänk dock på stöldrisken.
 4. Montera av propellern och smörj in propelleraxeln med fett. Ur stöldskyddssynpunkt bör också drevet tas bort och förvaras i separat, låst utrymme över vintern.
 5. Spraya med rostskyddsolja på motorns metalldelar och med fuktdrivande olja (typ CRC 5-56) på alla elanslutningar.

Batteri

Startbatteri kan förvaras i båten över vintern under förutsättning att det är fulladdat, kabelskorna är bortkopplade  och batteriet är ordentligt rengjort med insmorda poler. Bäst är att ladda med en modern elektronisk laddare som känner av laddningsgraden och övergår till underhållsladdningsgraden och övergå till underhållsladdning när batteriet är fulladdat; ex CTEX.

Se även Batteri ombord

Skrov och insidaIMG_2229

 1. Direkt efter upptagning – rengör botten när den fortfarande är våt. Torkar beväxningen in är den betydligt svårare att få bort.
 2. Tvätta av hela båten med vaxschampo (finns som svamp). Var extra noga med regn-/sotränder och vattenlinje.
 3. Kontrollera stöttor/vagga och byt ut de som är skadade eller angripna. Se därefter till att båten ställs i våg och att den står stadigt.
 4.  Täck båten och var noga med följande:
  1. Att inte fästa täckställning i stöttor.
  2. Att bygga ställningen så låg som möjligt
  3. Att ha ett bra fall på täckningen så regn och eventuell snö rinner av.
 5. Töm och länsa båten. Rengör och torka av båten invändigt samt öppna upp skåp och luckor. (Smuts, skräp och fukt ger upphov till mögel särskilt under milda vintrar.)
 6. Det går också att enkelt förebygga stölder genom att ta hem eller låsa in allt som är stöldbegärligt i båten
 7. Det kan också vara värt att besöka båten ett par gånger under vintern trots att den ligger på land. Vind, snö och regn som kan ställa till problem och upptäcker du dessa i tid är de oftast enkla att lösa.

Här på hemsidan finns lite idéer och tips på uppställning och täckning från medlemmarna:

https://marieholm20.com/category/ideer-teknik/uppstallning/

Kategorier
Råd till nya (och gamla) ägare av M20-båtar Säkerhet

Att tänka på vid sjösättning

Tänk på det här – några råd från Sjöräddningen

 • Kontrollera roder för sprickor i rodermaljor (gångjärnen)
 • Kontrollera under durken och titta efter små – eller stora – hål. Lär dig var bottengenomföringarna sitter. Varför inte placera en lämplig plugg vid respektive bottenventil?
 • Kontrollera bränslesystemet. I båtens bränsletank finns alltid litet vatten & smuts. Rengör/ dränera tanken årligen & ha alltid extra bränslefilter med ombord. Vissa bränslen kan fälla ut partiklar som beckar igen bränslefiltren.
 • Kontrollera kylvattenpumpen. En reservimpeller till motorns sjövattenpump bör alltid finnas ombord. En bit gammalt papperssjökort duger till nöds som packning!
 • Kontrollera eventuella gasolsystem. Slangar torkar sönder och kopparrör kan ärga hål, särskilt vid skottgenomföringar.
 • Gör en översyn på styr- och reglagevajrar.
 • Se över att din första hjälpen-låda är komplett.
 • Se till att du har en pulversläckare ombord. Skaka den regelbundet.
 • Skaffa ett vattentätt fodral till mobiltelefonen.
 • Kontrollera att du har röda nödhandbloss och gärna även vita handbloss för uppmärksamhet och vet hur de ska användas.
Kategorier
Råd till nya (och gamla) ägare av M20-båtar Rigg & segel

Mastning Marieholm 20

Förtöj båten med mastfoten mitt för mastkranen.

2. Lägg masten på bryggan parallellt med båten med masttoppen vid aktern.
Montera eventuellt Windexen.

3. Fäst toppvanten i båtens vantfästen. Fäst akterstaget i sitt fäste i aktern.

4. Ta en tamp och gör en stor ögla runt masten under vantspridarna och fäst denna i krankroken. Obs. Innanför förstagsprofilen.

5. En man vid kranen som hissar till nästan vertikalt läge. Kontrollera så att vantspridarna ej kommer i kläm. En man håller i masten och styr mastfoten till mastskon på båten. En man håller i förstagsprofilen (rullfästet) och styr den mot sitt fäste på däck.

6. Använd dirken framför båtens stäv och res upp masten så att förstagsprofilen kan fästas i sitt beslag. Obs. Det måste vara slack i akterstaget.

7. När förstaget är på plats bör akterstaget spännas.

8. Fira ner kroken och lossgör tampen. Montera och spänn innervanten.

9. Montera eventuellt Windexen.

10. Se glad ut. Nu är det bara att sätta segel och segla iväg.

önskar

G.Falke och M. Jardin

1.