Kategorier
Elsystem Ideer & teknik

Dynastart

Laddning dynastart

Generellt kan sägas att MS-20 och AC-20 som har motorer med enbart dynastart aldrig ska ha startbatteri med högre kapacitet än 60 amperetimmar. Går man över 60 Ah riskerar man att skada dynastarten allvarligt. Detta beroende på att ett batteri med högre kapacitet kan överbelasta generatordelen av dynastarten om batteriet är dåligt laddat.

Har man behov av högre strömuttag och därmed kraftfullare laddning är en växelströmsgenerator nog enda alternativet.