Kategorier
Elsystem Ideer & teknik

Solceller

Förenklat kan man säga att en solcell är en LED som körs baklänges; vid belysning alstrar den ström.
En solpanel med en watteffekt en tiondel av batteriets kapacitet i Ah kan vara ansluten utan reglering.
Exempel: en solpanel med effekten 10 W kan vara ansluten till 100Ah batteri utan reglering.
En backdiod måste dock vara ansluten för att batteriet ej ska urladdas nattetid.
En panel på 10W har en storlek av ung 30×40 cm. På våra breddgrader monteras panelen lämpligen
horisontellt. Exv upphängd i mantågsvajrarna på solsidan. Solpanelen ser nu till att underhållsladda
och hålla batteriet toppladdat. Detta ökar även batteriets livslängd. Det finns flera leverantörer av passande
solceller. Se Eskaderns länksida.

solpanel

Medlem #2, Göran F, har monterat en solpanel på detta sätt. En solpanel förhindrar effektivt sulfatering och toppladdar batteriet.

Min egen båt med solpanel från Kjell & Co. Ska ge 13,5 volt men i starkt soljus ligger systemspänningen över 14 volt. Underhållsladdar förbrukarbatteriet lagom mycket. Innehåller backdiod. Tätad för att bättre stå emot den tuffa miljön. IMG_5879Riktad mot söder i 40° vinkel.

Medlem #131 har ett par paneler placerade på däck. Viktigast vid placering är att panelen så ofta som möjligt belyses utan skuggning.

IMG_0011