Kategorier
Ideer & teknik Motorbyten Propeller

Motorbyte medför propeller byte

Av Claes A

Alla originalmonterade Volvo Penta-dieslar har en utväxling i backslaget på ca 1,9:1 och propellern snurrar i vänstervarv (moturs sett akterifrån). Oftast sitter originalmonterat en tvåbladig propeller 13x13V. 13 tums diameter och 13 tums stigning, V för vänstervarv.

Nedan uppräknat dokumenterade motorbyten och vilka propellrar man valt, alla trebladiga:

Lombardini 502M med Technodrive backslag utväxling 2,6:1 – Propeller 14x10H
Beta Marine BZ482 med Technodrive backslag utväxling 2,6:1 – Propeller 14x10H
Nanni 2.50 HE med ZF-backslag utväxling 2,7:1 – Propeller 14x10H
Yanmar 2GM med Yanmar-backslag utväxling 3,22:1 – Propeller 15x13H
VP MD6A med VP MS-backslag utväxling 1,91:1 – Propeller 13x11V

Kategorier
Ideer & teknik Propeller

Propelleraxel

Av Claes A

Har man tröttnat på att smörja packboxen med fett då och då kan man byta till Volvo Pentas vattensmorda axeltätning. För en knapp tusenlapp kan du glömma den dagliga smörjningen. Det räcker att ge själva tätningsläpparna en skvätt fett innan sjösättningen så klarar den sig hela säsongen.

MYCKET VIKTIGT: När båten kommit i sjön klämmer du om packboxens övre del tills vatten läcker ut, då är hylsan fylld med vatten ända fram. Nu kommer det vattensmorda gummilagret att arbeta i vatten. Med packboxen följer en utmärkt illustrerad handledning. Läs den noga innan du påbörjar arbetet.

Om man har den fettsmorda originalpackboxen och drar ut propelleraxeln för långt kommer man att förorena det vattensmorda gummilagret vid propellern. Detta kommer ofelbart att leda till att gummit sväller och kommer att knipa om propelleraxen så hårt att man svårligen kan dra runt propellern för hand. Flera medlemmar har råkat ut för detta.

Någon har oroat sig för att den långa propelleraxeln skulle komma i svängning efter ett motorbyte. En modern diesel är som bekant högvarvigare än de originalmonterade dito. Denna oro är dock obefogad; med en modern diesel roterar axeln minst 100vpm lägre än med originalet.


Kategorier
Ideer & teknik Propeller

Underhåll och byte av vattensmortlager


Av Claes A

Det vattensmorda axellagret av gummi har en mycket lång livslängd.DSC03311
Det är viktigt att hålla de två vattenintagen på var sida på lagerhållaren rena så vatten kan komma till lagret.

Skulle lagret av någon anledning behöva bytas kan man göra följande:
Demontera de sex insexskruvarna (nv 8) på axelkopplingen vid backslaget, det krävs ordentligt med kraft så ett halvtums spärrskaft med förlängare rekommenderas.
Häng av rodret och drag ut propelleraxeln.
Lossa de två låsskruvarna på var sida på lagerhållaren.
Det gamla lagret sågas nu itu med en bågfil av den typen som har ett blad med hög profil och ett handtag med pistolgrepp, kallas ibland ”Stiletto”. Detta är ett ganska tidsödande arbete. Man måste givetvis vara noggrann så man inte sågar i lagerhållaren eller axelhylsan. En dammsugare att suga ut metallspån kan vara bra att ha till hands.
Man kan såga två snitt, ett klockan 5 och ett klockan 7. När man fått loss den lilla remsan kan man skruva i ett par längre skruvar istället för stoppskruvarna. Man drar åt dem så hårt att en lite glipa uppstår mellan lagerhållaren och gummilagrets mässingshylsa. Stick in en liten klen skruvmejsel i glipan. Lossa skruvarna. Tryck in den lilla skruvmejseln längre. Byt till en rejälare mejsel. Vrid och bänd försiktigt. lager
Till slut kan du få in en polygriptång i glipan. Vrid och drag ut lagret med tången. Bild Gör rent noga från fett och metallspån i axelhylsan.

Man tjänar inget på att lossa de två skruvarna med sexkantskalle och gänga loss hela lagerhållaren. Lagerhållaren har en invändig fläns mot vilken själva lagret bottnar. Därför kan man inte press/slå ut lagret från insidan. Lagerhållaren är av brons och själva lagret av plast eller mässing med invulkat gummi. Om man sågar för hand märker man en tydlig skillnad om man kommer igenom plasten/mässingen eftersom brons är betydligt hårdare att såga i samt att det blir ett annat ljud.

Gummilagret mår dåligt av: Smörjfett, sprayolja och torrgång.