Integritetspolicy

Om hemsidan

Vår webbplatsadress är: https://marieholm20.com.

Eskadern publicerar inga personuppgifter om medlemmarna på hemsidan. Bilder publiceras från träffar och seglingar. De medlemmar som inte önskar vara på bild meddelar webmaster Agneta Dalväg detta så att bilden kan tas bort.

Marieholm 20 Eskaderns behandling av medlems personuppgifter

Som medlem i Marieholm 20 Eskadern har du ett medlemskap som ger dig tillgång till träffar och seglingar, hjälp med motorer, segel mm samt studiebesök, etc. För att vi skall kunna ge dig den fulla nyttan av de tjänster du har tillgång till hos oss, behöver vi lagra och bearbeta personuppgifter om dig.

Uppgifterna används med syfte och ändamål att administrera dina tjänster och informera dig i enlighet med de erbjudanden som ingår.

Om du vill avanmäla dig från att bli informerad, kan du göra det.

En rättelse eller komplettering av felaktiga personuppgifter handläggs så snabbt som möjligt.

En begäran om registerutdrag och radering försöker vi hantera så snabbt som möjligt. Du måste identifiera dig enligt våra rutiner för att vi skall kunna säkerställa din identitet.

Marieholm 20 Eskadern hanterar personuppgifter på ett kontrollerat, säkert och strukturerat sätt enligt kraven i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Har du frågor och synpunkter på hanteringen av dina personuppgifter,  kontakta oss.

Personuppgifter vi samlar in, lagrar och bearbetar

De personuppgifter vi efterfrågar inkluderar namn, adress, telefonnr, epostadress, typ av båt (MS, AC, S), båtens namn, segelnr, båtens färg, hemmahamn.

Vi använder inte personnummer i vår hantering av personuppgifter.

Uppgifterna samlas in när du registrerar dig som medlem och du tilldelas en flottilj nära båtens hemmahamn.

Uppgifterna används med följande syfte och ändamål i vår verksamhetför att:

  1. Registrera dig som medlem
  2. Registrera dig som anmäld till en aktivitet
  3. Skriva ut deltagarlistor vid aktiviteter
  4. Följa upp dokumentationer efter aktiviteter
  5. Informera dig om kommande aktiviteter
  6. Förse dig med förmåner som ingår i medlemsskapet, t ex M20:an

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part. Vi använder också personuppgifter internt för statistiska ändamål och för att analysera och utveckla Marieholm 20 Eskaderns verksamhet.

Vi lagrar dina personuppgifter tills du begär att de skall raderas.

De som har tillgång till dina personuppgifter inom Marieholm 20 Eskadern är Styrelsen inkluderande registeransvarig

Dina rättigheter som registrerad hos Marieholm 20 Eskadern

Du har rätt att:

  • Begära ett registerutdrag med de personliga uppgifter vi har om dig
  • Få felaktiga uppgifter rättade eller borttagna
  • Få in formation om på vilka rättsliga grunder vi lagrar personuppgifter om dig hur länge vi kommer att lagra dina uppgifter, vem som har tillgång till uppgifterna och att få dina uppgifter hos oss raderade.
  • Återkalla ditt samtycke och begära att vi raderar dina personuppgifter

Marieholm 20 Eskadern 2018-05-25

Styrelsen