Kategorier
Elsystem Ideer & teknik

Kyllåda och kylsystem som fungerar väl

Under seglingen kors och tvärs i Bohuslän visade Hans Torring för Steve Dempe sitt kylfack med kompressor, isolering och kylenhet. Det fungerade bra och ölen var kall.  Här berättar Hans om hur han har ordnat elsystemet för att det skall räcka till kyla, lanternorna och andra tillbehör. sept 15 077

För ett par år sedan installerade jag ett tillbehörsbatteri på motsatt sida av sittbrunnen befintligt motorbatteri i min M20 AC. Det nya batteriet försörjer lanternor, innerbelysning, gps-apparat, laddningsuttag för mobiltelefon m.m. Varje funktion har sin säkring i en ny rack. Batteriet laddas vid motorgång (fördelningsmanick för motor- och tillbehörsbatteri)  och via ett solfångarsystem.

Vid seglingar den varma sommaren 2014 led jag av brist på smör med rätt konsistens och öl med behaglig temperatur.

Samma höst införskaffades från Hjertmans ett kompressorpaket Isotherm Compact Classic 2001 med tillhörande förångare (som monterades i kyllådan) och termostat (som monterades på tvärgående skott mot förruffen). Kompressorn skruvades fast i en träbit som jag plastat in under däck.

Kyllådan byggdes av skivor av polyuretanisolering. Skivorna omslöts av 2 mm vita PVC skikt. Skivorna byggde totalt 50 mm. Mallning och sågning av skivorna visade att trots val av minsta möjliga förångare måste jag minska tjockleken på en av de horisontella skivorna till 30 mm. Skivorna fogades samman med Sikaflex. Infällt lock skars ut och försågs med inhandlat handtag. Locket omgärdades av utsågad PVC och fernissades för att vid hantering undvika ”smulning” av lockets isolering.  Det hela målades utvändigt.

Kompressorn försörjs av tillbehörsbatteriet som har sin egen brytare. Därutöver installerades en laddningsbrytare. Samtliga tre brytare är placerade ovan kyllådan. Detta begränsade lådans dimensioner.

Kyllådans invändiga volym är ca 3 liter. Kostnaderna för inköpt material hamnade under 5 000 kr.

Under innevarande säsongs seglingar har kyllådan varit inkopplad dygnet runt. Ett svagt susande ljud kan höras (nattetid) när kompressorn stötvis laddar kyla.

Sept -15  Hans Torring