Information om vad som avhandlades kommer att läggas ut här. Så länge kan ni kolla in det här som finns på hemsidan och även tidigare utgåvor av M20:an.

Frågor och svar om dieselmotorer och skötsel

Underhåll och byte av vattensmortlager

https://marieholm20.com/2013/10/13/propelleraxel/

Ny tank och bränsleledningar enl. Claes

Mera om Claes arbete med en MS20:

http://www.slagsida.se/krabaten/krabaten.html