Kategorier
Inombordare Motorer

Frågor och svar om dieselmotorer och skötsel

 Viktiga Råd

VIKTIGT: Om din diesel ej startar på andra försöket MÅSTE bottenkranen stängas. Annars fylls avgassystemet med vatten som till slut kommer att rinna in i motorns cylindrar med motorhaveri som följd.
Måste man hålla på med upprepade startförsök rekommenderas att leda vattnet överbord istället för till avgasröret.

En välrenommerad bilelektrisk firma rekommenderar att man startar sin diesel enligt följande: Fäll först upp ventilavlastaren, tryck på startknappen och låt motorn varva upp, fäll ned spaken och motorn startar. Detta för att inte anstränga dynastart och batteri onödigt mycket.

Vanliga frågor och svar om motorskötsel.

Hur sköter man gummi-impellern?
Tag ur impellern efter torrsättningen och smörj in den med ett tunnt lager silikon-fett. En välskött impeller håller många år, minst två. Byt om det blivit sprickor vid vingarnas bas.

Hur ofta ska jag byta motorolja och filter?
Varje år. Viktigt att byta filtret vid oljebyte. På motorer med RB-backslag (tvåspaksreglage) är det extra viktigt att byta varje år då dessa motorer har samma olja i backslaget som i motorn. Gråaktig olja bytes snarast.

Hur ofta ska jag byta olja i backslaget?
Alla MD1A och en del MD1B har RB-backslag och då är det samma olja i backslaget som i motorn. På övriga räcker vartannat, vart tredje år. Men kolla oljenivån några gånger på säsongen. Gråaktig olja bytes snarast.

Vilken olja ska jag använda till motor och backslag?
Vilken god motorolja av mineraltyp för dieselmotorer som helst. Viskositet 20W/30 eller 20W/40.
API Service CD som lägsta API-klassning. Mer om oljor. Moderna backslag använder ibland olja för automatiska bilväxellådor (ATF), se alltid fabrikantens rekommendationer.

Hur byter jag lättast olja i motor och backslag?
Kör motorn ordentligt varm. Använd en handpump eller en elektrisk oljebytare och sug upp den gamla oljan. Spill ingen smörj- eller dieselolja på gummikuddarna om du inte vill byta dem i förtid.

Hur ofta ska jag byta dieseloljans fin-filter som sitter på motorn?
Varje år. Dagens dieselbränsle av miljötyp ställer betydligt hårdare krav på renhet från vatten.waterseparator

Hur ofta ska jag dränera vattenfrånskiljaren på bränsleslangen i motorrummet?
Minst på hösten, är det vatten i den då kan den frysa sönder. Vatten är insprutningspumpens värsta fiende. Tag även loss den finmaskiga silen i locket och rengör. Så här ser en vattenskiljare ut .–>

Hur ofta ska jag dränera ut vatten  och föroreningar ur bränsletanken?
Minst vår och höst. Vatten är insprutningspumpens västa fiende. Dessutom är dagens moderna miljödiesel-bränsle betydligt känsligare för vatten än gamla tiders bränsle. Det bildas lättare slem i bränslet med miljödiesel. Tankens slamficka har en bottenplugg med 1/4″ rörgänga. Byter du till en vinkel och en liten kulventil blir dräneringen mycket enklare. Om du vill byta kranen till bränsleslangen är gängan 1/8″ rörgänga.

Ska bränsletanken vara full eller tom på vintern?
Helt full eller helt tom. Det som gäller är att bränslet inte utsätts för vatten, syre och/eller värme. Statens Petroleuminstitut rekommenderar dock att tanken töms helt på vintern. Detta beroende på miljödieselns tråkiga lagringsegenskaper.

Hur ofta ska jag låta en dieselverkstad provtrycka bränslespridaren?
Vart tredje till vart femte år beroende på gångtid. Känns motorn svag och ryker är det kanske dags. Dåligt justerad spridare kan ge felaktig förbränning och orsaka följdskador i stil med trasig topplockspackning.

Hur konserverar jag min motor enklast?
Sjövattenkyld motor:
Lossa kylvattenslangen vid intaget. Led slangen till en hink med färskvatten. Kör motorn varm med färskvatten. Öppna avtappningen på motorn lite så saltvatten kan rinna ut. När motorn är varm, stanna den och i hinken blandar man till en 50%-ig glykolblandning, ca 4-5 liter. Starta motorn igen och låt motorn suga i sej blandningen. Kontrollera att det verkligen är glykol i motorblocket genom att öppna avtappningskranen igen, kontrollera att det är glykolblandning som kommer ur avgasröret också. Har du inte tid att köra motorn varm kan du alltid demontera termostaten, då får du in glykolblandningen in i motorns kylkanaler ändå.
Indirekt kyld motor: Som ovan, men motorn behöver inte bli så varm att termostaten öppnar och givetvis öppnar man inga avtappningskranar.
Alla dieslar: Lossa spridaren och med en smörjkanna fyll ca en tesked olja i cylindern. Låt oljan få tid att lägga sig runt kolvringarna. OBS sätt en plastslang på smörjkannans pip och rikta slangänden mot cylinderväggen, oljan kan annars lägga sig i kolvens fördjupning.
Kom-i-håg: Har du kulventil som bottenventil måste den stå halvöppen för att inte frysa sönder.vattenburk

Anordning som underlättar konserveringen

Viktigt om RB-backslag. Backslaget arbetar med konor som av propellertrycket via propelleraxeln trycks i varandra. Det är därför mycket viktigt att propelleraxeln löper lätt i axiell led. Det är även lika viktigt att inte växelvajern eller spaken kärvar. Då kanske inte konorna går i fullt ingrepp utan slirar lite. Efter ett kort tag är konorna utslitna.
RB=ReduktionsBackslag=Tvåspaksreglage. MS=MonoShift=Enspaksreglage. Det är omöjligt att ha enspaksreglage om man har RB-backslag.

 

Startsida