Kategorier
Träffreportage

Marieholm 20 Eskaderns Jubileums Fest maj 2018

Två decennier med Marieholm 20 Eskadern

Det firade vi med en sprakande fest på Flottans hus på Nya Varvet i Göteborg.