Två decennier med Marieholm 20 Eskadern

Det firade vi med en sprakande fest på Flottans hus på Nya Varvet i Göteborg.