Kategorier
Ideer & teknik Propeller

Underhåll och byte av vattensmortlager


Av Claes A

Det vattensmorda axellagret av gummi har en mycket lång livslängd.DSC03311
Det är viktigt att hålla de två vattenintagen på var sida på lagerhållaren rena så vatten kan komma till lagret.

Skulle lagret av någon anledning behöva bytas kan man göra följande:
Demontera de sex insexskruvarna (nv 8) på axelkopplingen vid backslaget, det krävs ordentligt med kraft så ett halvtums spärrskaft med förlängare rekommenderas.
Häng av rodret och drag ut propelleraxeln.
Lossa de två låsskruvarna på var sida på lagerhållaren.
Det gamla lagret sågas nu itu med en bågfil av den typen som har ett blad med hög profil och ett handtag med pistolgrepp, kallas ibland ”Stiletto”. Detta är ett ganska tidsödande arbete. Man måste givetvis vara noggrann så man inte sågar i lagerhållaren eller axelhylsan. En dammsugare att suga ut metallspån kan vara bra att ha till hands.
Man kan såga två snitt, ett klockan 5 och ett klockan 7. När man fått loss den lilla remsan kan man skruva i ett par längre skruvar istället för stoppskruvarna. Man drar åt dem så hårt att en lite glipa uppstår mellan lagerhållaren och gummilagrets mässingshylsa. Stick in en liten klen skruvmejsel i glipan. Lossa skruvarna. Tryck in den lilla skruvmejseln längre. Byt till en rejälare mejsel. Vrid och bänd försiktigt. lager
Till slut kan du få in en polygriptång i glipan. Vrid och drag ut lagret med tången. Bild Gör rent noga från fett och metallspån i axelhylsan.

Man tjänar inget på att lossa de två skruvarna med sexkantskalle och gänga loss hela lagerhållaren. Lagerhållaren har en invändig fläns mot vilken själva lagret bottnar. Därför kan man inte press/slå ut lagret från insidan. Lagerhållaren är av brons och själva lagret av plast eller mässing med invulkat gummi. Om man sågar för hand märker man en tydlig skillnad om man kommer igenom plasten/mässingen eftersom brons är betydligt hårdare att såga i samt att det blir ett annat ljud.

Gummilagret mår dåligt av: Smörjfett, sprayolja och torrgång.