Kategorier
Ideer & teknik Råd till nya (och gamla) ägare av M20-båtar

Att tänka på vid båtupptagningen

Masten

Tvätta och smek den med lite paraffinolja.
Smörj vantskruvar och märk upp dem så att du vet vad som är upp eller ner.
Mer information om riggen finns på länkarna nedan.

SXK Båtpärm ger råd angående riggen:

http://vastkustkretsen.se/pmwiki/uploads/Teknik/Batparmen_10__rigg.pdf

Seldén publicerar en beskrivning på av och påmastning av olika typer av riggar. Den har utmärkta,och framför allt viktiga, råd om skötsel, trimning m m. De har även andra nyttiga installations och bruksanvisningar om utrustning till däck och rigg. Även om det i många fall handlar om större båtars mera komplicerade riggar

http://www.seldenmast.com/files/1416926328/595-540-S.pdf

Motorn

Konservera motorn enligt tillverkarens anvisningar (se instruktionsboken eller allmänna guider). Nedan följer några generella råd. Mycket nyttig information om diselmotorer och dess skötsel finns här på hemsidan:

https://marieholm20.com/2013/10/10/branslesystem/

Åtgärder före upptagningen

 1. Varmkör före upptagningen. Vid körning efter upptagningen måste annars kylvattentillföras sjövattenpumpens insug. Motorn får aldrig köras utan kylvatten. Impellern (pumphjulet) tål inte att gå torrt.
 2. Pumpa oljan ur motorn med en oljetrågspump.
 3. Byt oljefilter. Om det gamla filtret sitter fast kan du slå en skruvmejsel rätt igenom och vrida loss det. Var beredd att ta emot den olja som rinner ut. Rengör den yta som filtrets gummipackning ska täta mot och avlägsna alla rester av den gamla packningen. Stryk sen lite ny olja på gummipackningen och dra åt filtret tills gummipackningen sluter an mot tätytan. Dra därefter ett halvt varv till.
 4. Fyll på ny motorolja om båten ska användas nästa säsong. Om inte ska konserveringsolja användas. Fyll på till dess nivån når det övre strecket på oljestickan. Starta sen motorn och låt den gå tomgång en stund. Kontrollera nivån och efterfyll vid behov.
 5. Bensinmotor: Ta loss tändstiften och fyll på en skvätt olja i varje cylinder. Dra runt några varv.
 6. På dieselmotorer ska bränslesilen rengöras och finfiltret bytas. Det vattenavskiljande bränslefilter ska nu ska tömmas. Kontrollera frostskyddet i färskvattensystemet, om sådant finns. Anslut en slang till sjövattenpumpens sugsida och kör igenom en 50% glykolblandning. Samla upp blandningen vid avgasutloppet och kör igenom den ett par gånger. Efter sista genomhörningen ska blandningen stå kvar i systemet.

Åtgärder efter upptagningen

 1. Drev/växelhus eller backslag töms nu på olja. Fyll på ny växelhusolja av typ som instruktionsboken anger. Byt packningar innan pluggarna monteras tillbaka .Om den gamla oljan är grå, visar det att vatten trängt in i växelhuset. Kontakta då en fackman för att åtgärda felet.
 2. Om motorn är saltvattenskyld ska systemet spolas med färskvatten. Tappa sev kylvattnet och kör in 50% glykolblandning.
 3. Ladda batterierna och smörj in polerna. Därefter kan de förvaras i båten eftersom batterier tål frost när de är fulladdade. Tänk dock på stöldrisken.
 4. Montera av propellern och smörj in propelleraxeln med fett. Ur stöldskyddssynpunkt bör också drevet tas bort och förvaras i separat, låst utrymme över vintern.
 5. Spraya med rostskyddsolja på motorns metalldelar och med fuktdrivande olja (typ CRC 5-56) på alla elanslutningar.

Batteri

Startbatteri kan förvaras i båten över vintern under förutsättning att det är fulladdat, kabelskorna är bortkopplade  och batteriet är ordentligt rengjort med insmorda poler. Bäst är att ladda med en modern elektronisk laddare som känner av laddningsgraden och övergår till underhållsladdningsgraden och övergå till underhållsladdning när batteriet är fulladdat; ex CTEX.

Se även Batteri ombord

Skrov och insidaIMG_2229

 1. Direkt efter upptagning – rengör botten när den fortfarande är våt. Torkar beväxningen in är den betydligt svårare att få bort.
 2. Tvätta av hela båten med vaxschampo (finns som svamp). Var extra noga med regn-/sotränder och vattenlinje.
 3. Kontrollera stöttor/vagga och byt ut de som är skadade eller angripna. Se därefter till att båten ställs i våg och att den står stadigt.
 4.  Täck båten och var noga med följande:
  1. Att inte fästa täckställning i stöttor.
  2. Att bygga ställningen så låg som möjligt
  3. Att ha ett bra fall på täckningen så regn och eventuell snö rinner av.
 5. Töm och länsa båten. Rengör och torka av båten invändigt samt öppna upp skåp och luckor. (Smuts, skräp och fukt ger upphov till mögel särskilt under milda vintrar.)
 6. Det går också att enkelt förebygga stölder genom att ta hem eller låsa in allt som är stöldbegärligt i båten
 7. Det kan också vara värt att besöka båten ett par gånger under vintern trots att den ligger på land. Vind, snö och regn som kan ställa till problem och upptäcker du dessa i tid är de oftast enkla att lösa.

Här på hemsidan finns lite idéer och tips på uppställning och täckning från medlemmarna:

https://marieholm20.com/category/ideer-teknik/uppstallning/