Kategorier
Råd till nya (och gamla) ägare av M20-båtar Rigg & segel

Mastning Marieholm 20

Förtöj båten med mastfoten mitt för mastkranen.

2. Lägg masten på bryggan parallellt med båten med masttoppen vid aktern.
Montera eventuellt Windexen.

3. Fäst toppvanten i båtens vantfästen. Fäst akterstaget i sitt fäste i aktern.

4. Ta en tamp och gör en stor ögla runt masten under vantspridarna och fäst denna i krankroken. Obs. Innanför förstagsprofilen.

5. En man vid kranen som hissar till nästan vertikalt läge. Kontrollera så att vantspridarna ej kommer i kläm. En man håller i masten och styr mastfoten till mastskon på båten. En man håller i förstagsprofilen (rullfästet) och styr den mot sitt fäste på däck.

6. Använd dirken framför båtens stäv och res upp masten så att förstagsprofilen kan fästas i sitt beslag. Obs. Det måste vara slack i akterstaget.

7. När förstaget är på plats bör akterstaget spännas.

8. Fira ner kroken och lossgör tampen. Montera och spänn innervanten.

9. Montera eventuellt Windexen.

10. Se glad ut. Nu är det bara att sätta segel och segla iväg.

önskar

G.Falke och M. Jardin

1.