Kategorier
Navigation Träffreportage

Temakväll i Marieholm 20 Eskaderns regi 2014

Mobiltelefonen som navigationsinstrument.

Tisdagen 4 februari var en gråkall kväll i Göteborg kom 31 medlemmar för att lyssna till vår gästföreläsare Alf Häggkvist. Alf har deltagit i ett antal seglingar på varmare breddgrader och funnit att telefonen är enklare och ljusstarkare än en GPS-plotter, vilken ofta sitter fast monterad en bit från rorsman. Dessutom kan man få fin synskärpa, då man kan hålla den i handen och sedan lägga undan den i något fack eller ficka, då man inte behöver den. De program (appar), som visades under kvällen, var somliga gratis andra kostade några hundralappar och de var alla enkla att ladda ner till telefonen.

Navigations appar

Hur mycket vatten en smart-phone tål och skärmstorlek diskuterades.

Innan vi gick hem enades vi om att de gamla sjökorten var ett måste i båten men att telefonen var ett bra komplement och hjälpmedel under resan.

Och hem gick vi i vinternatten med erfarenheter och kunskaper från såväl Alf som medlemmarna och med nyvunnen kunskap om teknikens underverk.

Alf Häggkvist, Värnamo visade hur man gör och vads som krävs. Våra teknikintresserad medlemmar lyssnade uppmärksamt.