Kategorier
Kuriosa

Det enkla båtlivet

Klicka på länk så kan Du läsa den intressanta artikeln i Praktiskt Båtägande om Marieholm 20 och föreningen!

http://www.livetombord.se/praktisktbatagande/artiklar/artiklar/20100329/det-enkla-batlivet