Kategorier
Träffreportage

Tekniska mötet 2013 på Billströmska folkhögskolan om navigation och säkerhet

Årets tekniska möte blev en utbildningsdag i sjökortsteori samt sjösäkerhetsfrågor. Utbildningsdagen genomfördes av Jörgen Emanuelsson från Kärringön.

Ett tjugotal medlemmar hade anmält sig till kursen. Kursen startade med kaffe och fralla och bildspel från årets vårsegling, där flera av deltagarna också kände igen sig på bilderna. Jörgen startade kursen med uppfräschning av våra kunskaper kring internationella sjökortsregler, fyr och utprickningssystem.  Kursen fortsatte raskt in på frågor om papperssjökortens alla delar och särtryck, på papper och plast för att avsluta med med papperssjökort i ”padda” d.v.s.  digitala sjökort i ipad och läsplatta. Deltagarna fick möjlighet att beräkna kurser med bestick något som de flesta  tidigare hade gjort men för många var det väldigt länge sedan. Jörgen beskrev ett antal data program att planera och navigera i. Google Earth är bra för planering  är bra för planering. För appar att navigera efter se:

Navigationsappar

Efter lunch med den sagolikt goda fisksoppan ägnades eftermiddagen åt sjösäkerhet och kommunikationssystem till sjöss.