Kategorier
Förtöjning Ideer & teknik

Några användbara knopar och stek

Kommentarer till några av knoparna:

Det dubbla halvslaget är väl den mest använda av alla knopar, mycket användbar, den runt egen part kan vara lättare att lösa upp om man låter tampen löpa ett varv extra runt pollaren.

Pålsteken är suverän, inte bara att förtöja med, utan även att skarva med då den aldrig är svår att lösa även efter belastning.

Kamelsteken/stopparen är en suverän sak när tampens belastning är linjärt med rundhulten, fungerar åt vilket håll som helst. Läggs som ett dubbelt halvslag men med en extra törn. Med näven om knopen är den lätt att flytta sidledes.

Råbandsknopen är bra till att skarva tampar med lika grovlek, svår att lösa efter belastning.

Överhandsknop i åtta är bra som stoppknop i änden på t ex fockskotet.

Skomakarsplitsen kan även användas för att skarva linor, starkare än man tror.

Ögonsplitsen antal instick ska vara minst tre beroende på tågvirkets karaktär men mer än sex instick är onödigt.