Kategorier
Förtöjning Ideer & teknik

Fast förtöjning


Ordna den fasta förtöjningen vid din bryggplats så att den är smidig och passar de flesta vindar. Enklast för dem som ligger vid en flytbrygga med Y-bommar, alltid samma längd på förtöjningsgodset oberoende av vattenstånd.

Ligger du vid en pålad brygga med pålar som akterförtöjning är det bra att ha linor mellan pålar och brygga som gränsar av platsen. I dessa linor kan knopas fast kortare tampar som läggs i båtens aktre pollare. Dessa styvar upp förtöjningen och hindrar båten att blåsa in på grannens plats.

Använd gummidämpare på minst de linor som ligger åt samma håll varifrån vinden oftast kommer.

Vattenfyllda plastdunkar på akterlinorna kan hjälpa till att hålla ut fören från bryggan.