Kategorier
Ideer & teknik Säkerhet

Säkerhetstips för M-20 och andra


På årsmötet 2003-04-02 hade vi som gästföreläsare båtbesiktningsman Rolf K.
Hans budskap till M20-ägare kan sammanfattas till följande:

En säkerhetsbeskiktning av en M20:a kostar ca 350.- plus ev resersättning. Besiktning beställes på Västkustens Båtförbunds Kansli på tel 035-375 80. Besiktning bör utföras vart 5:e år och båten bör stå på land för att kunna syna skrovet väl. En besiktning tar uppåt två timmar.

Generellt är våra M20 välbyggda och av god kvalité men en del saker poängteras:

Dubbla motställda slangklämmor på ALLA slanganslutningar (där plats medges) som t ex självläns, avgassystem och kylvattenintag. Använd slangklämmor av rostfritt syrafast stål och av god kvalité. Se även bilder nedan. Slangar SKA vara avsedda för ändamålet och ej för gamla.

Bränslesystemet MÅSTE jordas. Dagens (miljö-) dieselbränsle har en mycket lägre flampunkt än förr, ned mot 45 grader mot 80 grader tidigare. Vid tankning kan bildas statisk elektricitet med spänningar upp till 25.000 volt i extremfallet. Därför SKA en jordledning anslutas till: Däcksförskruvingen-tanken-vattenfrånskiljaren-motorn. Har man även förfiler och returledning ska även dessa anslutas till jordledningen.

Byt skjutventilen på kylvattenintaget till en kulventil av högsta kvalité och stäng den när båten ej används. Skjutventilerna på självlänsarna är av god kvalité men en isärtagning och uppsmörjning med vattenfast fett skadar ej. På vintern MÅSTE en kulventil ställas i halvöppet läge för att ej frysa sönder.

Täta ALDRIG skrovgenomföringar under vattnet med silikon, den innehåller ättika som påskyndar galvanisk nedbrytning. Använd istället ”SIKAFLEX”.

Batterifrånskiljare/huvudströmbrytare SKA monteras; men EJ i batteri- eller motorutrymme. Den SKA monteras på PLUS-kabeln. Batteriutrymmet ska vara väl ventilerat för att den knallgas som bildas ska ventileras bort.

Gasol, vare sig i fast installation eller om man använder lös campingutrustning, SKA EJ förekomma i ruff. Läckande gasol är en tung gas som rinner ner i kölfickan och kan explodera när t ex motorn startas. Använd hellre kök med annat bränsle t ex sprit. Kök med öppen låga ska användas i väl ventilerat utrymme.

Kontrollera riggen noga varje säsong. Livslängden ligger på ca 20 år. Rätt ansättning är också viktig, även för seglingsegenskaperna.

En räddningsstege SKA finnas fast monterad och den BÖR sticka 50 cm under vattenytan för att man ska orka ta sig upp då man har kläder på sig och/eller båten rör sej sakta framåt.

Problemet med plastpest SKA INTE ignoreras. Har det väl börjat ökar det bara år från år och försvagar skrovet väsentligt. En epoxibehandling i god tid innan skrovet blivit allt för skadat eller kanske t o m en förebyggande behandling är att rekommendera. Vid en test mättes upp att en 31-fotare sög upp 260 liter vatten i skrovet efter att ha legat i sjön i ett helt år.


På årsmötet 2003-04-02 hade vi som gästföreläsare även Dr Gunnar G. som rekommenderade följande om skeppsapoteket.

Förbandsmaterial för att kunna ta hand om skärsår, klämskador mm.
Mot smärta: Panodil/Alvedon som tabletter eller brustabletter.
Mot smärta: Panocod/Citodon (receptbelagda).
Mot akut diarré: Imodium à 2mg, 2 tabletter initialt sedan 1 tablett vid varje avföring.
Mot överkänslighetsreaktioner (sol, maneter): Hydrokortisonsalva 1%
Personer med känd allergi ska ha med medicin enl läkarordination.
Mot sjösjuka: Postafen 25mg, förebyggande 1 tablett 1-2 tim före avsegling.
Mot sjösjuka: Marzine 50mg, (receptbelagd) förebyggande 1 tablett 1-2 tim före avsegling.
Mot sjösjuka: Scopoderm plåster (receptbelagd, förvaras kallt).


Övriga säkerhetstips

Ha alltid med minst en eldsläckare ombord. Och se till att alla ombord vet det.
I starkt soljus ser man inte lågor från en ev brand förrän den fått ordentligt fäste.
Ha ordentligt med förbandsartiklar ombord och även lupp och pincett för småstickor.
Montera en batterifrånskiljare, på pluspolen rekommenderas det av försäkringsbolagen.
Montera beslag för att säkra rodret i båten.DSCN5320
Skotwinscharna sitter bara med sex försänkta mässing-träskruvar, byt till rostfritt med låsmuttrar och bricka på undersidan. (M5x40)
Gör fast ankarlinan i båten, montera t ex ett lämpligt beslag och fäst linan med en karbinhake.
Det är inte dumt att ha en paddel med sej, får man motorbortfall i stiltje kan man flytta sej litegrann.
Ha en kraftig tång ombord för att kunna kapa riggvajrarna om mastbrott skulle inträffa.
Ha en skarp morakniv snabbt tillgänglig för att kunna kapa förtöjningar som kommit i beknip.
Förbered verktyg för att kunna kapa lina som kommit i propellern.
Dränera ur vatten ur bränsletanken ett par gånger per säsong.
Se till att O-ringen i tanklocket är hel och fri från sprickor.
Töm vatten ur vattenfrånskiljaren ett par gånger per säsong.
Demontera kylvattenintaget och inspektera noga, många kör omkring med intag som nästan ärgat av precis där gängan går igenom skrovet. Gäller även utlopp för självläns.
Tag isär och smörj upp ventilen för kylvattenintaget emellanåt. Är den oxiderad lägger du den i ketchup över natten så blir den metallren. Gäller även ventilerna för självläns.
Byt originalisoleringen i motorrummet till ny med aluminiumfolie så suger den inte upp olja.
En del kylvattenslangar och motorkuddar mår dåligt av dieselspill, täck över noga före luftning, filterbyte mm.
Ha en rejäl bad/räddningsstege monterad vars understa steg är en bra bit under vattenlinjen.
Har du en kulventil på kylvattenintaget, tänk på att den kan frostsprängas om den inte lämnas halvöppen i minusgrader.