Kategorier
Ideer & teknik Säkerhet

Som man sår får man skörda

OM man låter det stå oljeblandat slagvatten i kölfickansludge

OCH har slangar av icke oljefast typ OCH underlåter att stänga kylvattenintaget, när man inte är i båten, kommer det att sluta så här:

sucken