Kategorier
Inombordare Motorer

Mera om oljor

En kortare förklaring till vad API-Klassificering är

På oljeförpackningen står det i regel ungefär så här API: SF/CD.

S står för bensinmotor (spark) och C för dieselmotor (compression).

Bokstaven efter C eller S anger vilken klass, smörjförmåga, oljan har.

Anges bensinmotorklassningen först (ex SF/CD) så är oljan i första hand avsedd för just bensinmotorer.

Anges dieselmotorklassningen först (ex CD/SE) är oljan i fösta hand tänkt att använda till dieselmotorer.

Klassningsbokstaven är i alfabetets ordning, d v s senare i ordningen är bättre smörjförmåga; G är bättre än C o s v.


En kortare förklaring till viskositetsbeteckningar

En typisk viskositetsbeteckning på en sk multigrade-olja är t ex 10W/30.

10W anger att oljan uppfyller en 10-oljas egenskaper på vintern, avseende bl a lättflutenhet (W=Winter).

30 anger att oljan uppfyller kraven som ställs på en 30-olja sommartid.

En 10W/30-olja är alltså i grunden en 10-olja som med hjälp av additiver ges 30-oljans smörjförmåga.

Till en MD5A rekommenderas en olja med viskositetsindex 20W/30 om motorn används vid temperaturer över +10°.
En ganska tjockflytande olja alltså.

Till MD6A rekommenderas en singelgrade-olja med viskositeten 30 om motorn används vid temperaturer över +10°.
En ännu mer tjockflytande olja.

Till båda motorerna rekommenderas en olja med API-klassning CD. D v s ganska låg klassning. Moderna smörjoljor speciellt anpassade till dieselmotorer och med betydligt högre API-klassning klarar betydligt högre belastningar än de smörjoljor som fanns tillgängliga då motorerna konstruerades.
Ex vis Norsk Hydros ”Hymer Turbo Extra” 15W/40 API CF/SG är en olja avsedd för dieselmotorer i t ex lastbilar, traktorer eller entrprenadmaskiner med eller utan överladdning (turbo).


Kuriosa

Det finns TVÅ stora tillverkare av ”grundolja” som man gör smörjolja av; EXXON-MOBILE och SHELL. Dessa båda tillverkare gör i sin tur vardera TVÅ viskositeter som kan blandas till den önskade. Sedan tillsätter man additiver för att få önskad kvalitetsklassning (t ex SF/CC). Det finns bara EN stor tillverkare av dessa additiver.

I Sverige finns ca TIO ”tillverkare” av smörjolja men ingen av dem gör annat än blandar de olika ingredienserna, packar i lämpliga emballage med sin eller någon annans logo på.


Startsida