Kategorier
Ideer & teknik Rigg & segel

Segel- och bomstopp

Om segel- och bom-stoppare

De första Marieholm 20 var utrustade med storsegel med replik och rullbom, masten på de tidigaste modellerna var från Proctor, seglets bomlik träddes in i bommens likränna och mastliket i mastens mastränna. Vid bärgning eller revning av storseglet rullades det upp på bommen varvid mastliket helt eller delvis matas ur mastrännan. Storseglet förvarades upprullat på bommen under bomkapell. Några medlemmars båtar har fortfarande kvar denna konstruktion.

Masterna från Proctor ersattes senare av master från Seldén som kom att ha två olika utseenden. Alla masttyper fungerar också med travare. Den tidigaste Seldén konstruktionen liknar Proctor. Masten har en smal mastränna (likränna) rännan blir bredare från bommens översta läge och ned till mastfoten.

Den senare mastkonstruktionen som kom under produktionsåret 1977 har smal mastränna längs hela masten, från masttopp till mastfot, förutom uttaget för segelinföraren där seglets travare förs in och kan låsas. Bommen går på båda konstruktionerna att flyttas mellan ett nedre läge som används vid segling och ett övre läge som kan används vid motorgång eller vid användande av sittbrunnen vid bryggan eller med kapell. Många låter dock bommen bli kvar i det nedre läget och nöjer sig med att enbart hissa upp bommens ytterände med dirken.

På den tidiga Seldénmasten måste travarna låsas med något som hindrar travarna att falla ur när seglet bärgas/revas, typ en rem eller en sailstopper i rännan. För att få bommen att bli kvar i översta läget finns oftast ett klämfäste integrerat i bominfästningen som låser bommens läge antingen med en vingmutter eller med ett handtag.

På konstruktionen med vingmutter som finns på den tidiga Seldénmasten släpper bommens låsning efter ett tag vid belastning då klämfästets låsyta som utgörs av en plast eller gummibit efter några år tappat sin spänst. Den enkla åtgärden är att skruva av vingmuttern och byta plastbiten under den bockade rostfria brickan med en bit uppklippt cykel- eller trädgårdsslang.

På den senare Seldénmasten finns ett handtag under bommen som låser bommen. Handtaget är excentriskt i fästet och fast i vagnen som bommen är fäst i och som löper inuti mastrännan. Om handtaget inte fungerar kan man pröva att byta rörfjärden som handtaget är fäst med men det är oftast inte där själva glappet blir utan i handtagets låsning mot masten. Själva hantaget och mastrännans ytterkant blir slitet med tiden.

Några förslag till renovering kan vara: Det enklaste, som kanske inte varar så länge, utan att lossa bomvagnen kan vara att lägga en tjock och kraftig tape längs mastrännans bägge ytterkanter för att få vagnens handtag att låsa bättre. Ett annat alternativ, borra två hål mot varandra i mastrännan och med en låssprint eller lång riggbult låsa bommen i önskat läge. Förslagsvis en lång 8 mm riggbult som fästes i masten med en lina när den inte används. Det kan vara svårt att demontera bominfästningen men det kan göras genom att popnitarna som segelinföraren är fastsatt med borras ut, lossa segelinföraren, frigör bomfästet genom öppningen där segelinföraren satt. Ta ur vagnen och sätt därefter först en sailstopper innan återmontering av vagnen och segelinföraren. Ett större projekt är att göra om vagnens låsmekanism genom att fästa en maskingängad skruv genom vagnen för att på utsidan fixa ett nytt klämfäste som kan likna sailstopper kordongmutter.

Nytt storsegel levereras oftast med travare i mastliket och med lösfotat bomlik d.v.s. enbart fäst på bommen vid halshornet invid mast och vid skothornet med en metalltravare. Det går att i efterhand montera travare på befintligt segel då mastrännorna på samtliga master passar både replik och travare. Om du har Proctor eller den tidiga Seldénmasten och har segel med travare och vill ha kvar dessa kvar i mastrännan när du bärgat/revat seglet behöver du någon typ av stopp för att travarna inte ska åka ur ur mastrännan. Lösningen är en sailstopper eller segelinförare. Både segelinföraren som skruvas fast med två skruvar i en rund metallkropp eller sailstopper som skruvas fast med en klämmutter i en rund plastkropp båda utan att göra åverkan av mastrännan och monteras mastrännan strax ovanför bommens översta läge. Som altenativ kan du även borra ett hål i ena kanten av mastrännan och låsa med ett schakel som travarstopp som Birger Wahlman har gjort.

 

Gardinskena