Kategorier
Träffreportage

Temakväll om fyrar februari 2013

På kvällen samlades 35 medlemmar från Marieholm 20 Eskadern i Katrinelundsgymnasiet i Göteborg för att lyssna till föredrag under temat fyrar.

640px-Gaveskar (2)Svenska Fyrsällskapet

Marie Tilosius, vars svärfar var uppvuxen på Gäveskär i Göteborgs inlopp, berättade om Svenska fyrsällskapet, definierade vad en fyr är och gav en exposé över fyrars historia. Marie gjorde en mer detaljerad genomgång av Gäveskär som tändes 1866. Fyren bestod av två rum och kök samt uthus. På 1940-talet tillkom ett skyddsrum.  Fyren drevs först av rovolja och senare med fotogen. 1955avbemannades fyren. Marie gav en initierad skildring av det mödosamma livet för en fyrvaktarfamilj.

Fyren Revengegrundet

Göran Falke berättade om fyrbygget på Revengegrundet, där Göran medverkat. Revengegrundet ligger på ostkusten nära Sandhamn vid sydöstra infarten till Stockholm. Fyren tändes 1961. En brittisk fregatt med namnet REVENGE gick på här 1862 och därmed fickk grundet sitt namn.

Bygger man fyrar på öppet vatten är det lämpligt att börja på land. Man gjorde två byggnader: en kassun (10,6 m bred, 2 m hög, vikt 65 ton) och ett fyrtorn (2,6 m bred, 16, 2 m hög, vikt 70 ton). Teleskopmetoden förenklar arbetet till sjöss.

Capture

Fyrkaraktärer

Steve Dempe gick igenom och exemplifierade några fyrkaraktärer : Longflash,  Flash, Quick, Very Quick, ISO och LFL.
Den sistnämnda fyrkaraktären gäller en kustangöringsfyr. Fyrkaraktärerna kan man se på Maringuiden under Fyrkaraktärer:

Fyrkaraktärer