Kategorier
Kuriosa

Caramellen – Olle Endeleins egen MS-20

Medlem #58, Ulf T har gjort en båt-kulturell insats. Han har sökt upp Olle Enderleins egen MS-20. Idag ägd OE:s barnbarn,
vilken blir båtens fjärde ägare. Han har för avsikt att rekonditionera Caramellen och kanske kommer vi att få se fler bilder. Bilderna visar hur Caramellen ser ut idag 2009, 38 år senare.

En hel del intressanta lösningar och modifieringar kan vi se på bilderna, säkert flera av OE:s hand.
Bilderna talar visserligen för sig själva men värt att nämna är ändå: Fören modifierad genom att man lagt på material, förliga
luckan har ett runt plexiglasfönster, annorlunda mastfot (troligen till en trämast), den mittmonterade pulpiten som utgör grabbräcke,
piedestalen i sittbrunnen som OE ritade in på de tidiga ritningarna, skotskenan med vagn akterut, ingen motorlucka ifrån sittbrunnen, en
stuvlucka direkt ned i stickojen, el-panelen, det inskjutbara pentryt, batteriet placerat direkt akter om motorummet, bränsletanken
akter om batteriet, motorn är en MD1B, ingen garnering i rufftaket, mm.
Båten är som många jämnåriga i behov av en rekonditionering. Dessutom får man intrycket att den inte är helt färdigbyggd.
Troligen är detta en av de tidigast tillverkade båtarna då motorluckan saknas och luckan ned i stickkojen finns.
Inredet samt en del annat lär ha byggts på Hallbeg-Rassy båtvarv, Orust. Vi tackar Ulf och hans hustru Gunilla för deras entusiastiska arbete.