Kategorier
Motorbyten Träffreportage

Tekniska mötet 2012 – Eldrivna motorer hos GreenStarMarine

Den 17 oktober 2012 samlades 24 medlemmar från Marieholm 20 Eskadern hos GreenStar Marine (f.d. OZ-Marine) i Mölndal.

Oscar Théen från GreenStar Marine tog emot oss och hälsade oss välkomna.

Oscar visade bilder och började med att förklarade vad eldrift i båtar är för något. Förutom miljöaspekten har elmotorer många fördelar som t ex man kommer närmare naturen och känner mer lugn och ro jämfört med vanliga dieselmotorer. Andra fördelar är ett rent motorrum, inga oljor och fetter samt mer plats i båten. Ett exempel på båt med eldrift var en R10, 17 m lång som kunde köras i 7,5 knop i 40 minuter eller i 4,5 knop i 5 timmar. Energin kommer från batterier. Manöverförmågan är utomordentlig eftersom man har fullt vridmoment direkt. I ett skolprojekt i Henån renoverades en båt från 1882 och försågs med eldrift. Vikten är ungefär densamma som för en dieselmoter. Elmotorn till en Marieholm MS 20 väger 14 kg, axel och laddare 45 kg och batterier 180 kg. Minimum är 2 batterier krävs för att få 24 volt. Med 2 batterier kan man åka i cirka 2 timmar. Normalt sätter man in 6 batterier. Livslängden för batterierna är 7 – 8 år. Både Litium och blyackumulatorer finns. Litiumbatteriet väger 1/3 av vad blyackumulatorerna väger. Blybatterier kostar 3 100:- och Litiumbatterier 20 000:-

När båten inte används och ligger vid brygga slå på strömbrytaren till batteriladdaren så att batterierna laddas. Propellerladdning kan göras om man är ute och seglar samt låter motorn gå som generator. Ett alternativ om man inte har tillgång till elström är att ta med ett elverk som går på bensin eller diesel och ladda batterierna i t ex 4 – 5 timmar. Med fartregulatorn

kan man reglera varvtalet. Seglar man i 5 – 6 knop märks det knappt att man laddar batterierna. Vid marschhastighet drar det cirka 600 W och ger 3,5 – 4 knop beroende på vilken propeller man har. Propellervarvet är ca 600 varv. Man brukar räkna med 55 varv per volt. Med elmotor krävs en annan propeller än med dieselmotor: En tvåbladig propeller passar bäst till en Marieholm MS 20.

Sammanfattning av elmotorns fördelar: Snabb respons, mindre vibrationer, pålitligare, tyst, lättplacerad, lite underhåll, inget behov av glykol, kostar mindre att installera.

En hel del frågor framfördes av de närvarande medlemmarna och dessa besvarades av Oscar. Här är några exempel på svar:

Det finns kol i elmotorn och motorn är gummiupphängd för att minska vibrationerna. Batterierna får inte stå oladdade. En solpanel kan användas för underhållsladdning. En batteriladdare drar mindre än en hårtork. Max 10A vid laddning. 90-95 % av kunderna gör installationen själva. Det finns bra ritningar för såväl den elektriska som den mekaniska installationen. Den befintliga propelleraxeln rekommenderas inte att användas vid elmotor. Dimensionen på lämpligt hylsrör är 38 mm utvändig diameter och 34 mm invändig diameter samt axel 25 mm axeldiameter.

Oscar gick igenom vem eldrift kan vara bra för: Miljövännen, kappseglaren, jordenruntseglaren, den ohändige, livsnjutaren m fl. Motorn är tysktillverkad, motorstyrning kommer från England, GreenStar Marine bestämmer utspänning.Flest kunder finns i Schweiz. I många sjöar är det utsläppsbegränsningar och då passar en elmotor bra. Lika mycket energi dras vid vindstilla som vid hög sjö. Motorn är starkare uppför vågor än nerför.

Principen för GreenStar Marine är att skala bort allt onödigt och lägg all energi på att göra det som finns kvar så bra som det bara går. Vänd och vrid på allt material. Eget axelrör är gjutet i en strut för att minska risken att linor kan kila sig fast mellan båt och propeller. Några Marieholm MS20 har fått 2 m lång axel i stället för 1,5 m. Installationer är gjorda på Kålviks varv.

Greenstar Marine säljer bara till återförsäljare och inte till kunder direkt.

Axiallagret är inbyggt i motorn och motorn sitter i skottet närmast sittbrunnen. Batterierna sitter framför motorn. Motorn blir endast lite varm vid drift och en kylfläkt brukar installeras framför motorn. Max 30-40 grader Celsius kan det bli. Vid fullfart är det 80 % verkningsgrad på motorn. Centralenheten brukar sättas på insidan. Dessutom ingår batterier, motor, reglage, batteriladdare samt skräddarsydda kablar.

S-drev kostar 104 000:- utan batteripack. Enklaste paketet till Marieholm MS 20: Motor kopplad till befintlig kabel kostar 46 000:- exkl batteriladdare. Inkluderas axel , propeller och kabel i land exkl batterier och montering cirka 70 000 :- Installation kostar 10 – 15 000:-Batterier (100 Ah) kostar 3 100:- styck och håller i 7-8 år.

Oscar berättade lite om företaget som är ett utvecklingsföretag och som startades av Stefan Larsson som kom från Volvo där han bland annat arbetat med klimatstyrning för bussar och ventilerade bilstolar. År 2001 startades företaget OZ-Marine och var med på Göteborgsmässan och deltog i TV-programmet ”Ombord”. Oscar läste på Chalmers och gjorde ett exjobb om propellerladdning år 2004 och kom med i företaget. Greenstar Marine har aldrig gått med vinst. Det finns olika finansiärer och för närvarande är det 8 ägare varav Oscar är en. Antalet försålda system är cirka 200 i Sverige och 50 utanför. Tyskland, Österrike och Schweiz går kanske om Sverige i framtiden. System är även sålda till Australien, Brasilien och Tanzania.

På frågan hur batterierna kommer att se ut om 10 år svarade Oscar att det kommer att vara stor efterfrågan. Litiumbatterier är mycket dyra och man måste ha kontroll på varje cell. Garantier är 2 år om man kör det själv. 3 år att hela paketet fungerar som system.

Under kaffepausen fortsatte diskussionen och det fanns möjlighet att testköra olika eldrivna motorer i Greenstar marines lokal. Steve tackade Oscar för den intressanta informationen och överlämnade en present.

Vid anteckningarna  Willy Nilsson

För bilder på elmotor klicka på länken nedan:

I en MS