Kategorier
Seglingsträffar

Aktiviteter i Arköflottiljen 2013

Seglarskolan för vuxna i NSS regi & MS-20-mästerskapet 2013

Seglarskolan samlade 15 elever. Det var tre deltagare och en instruktör i varje MS20. Skolan hölls den 3-5 juli och gynnades av fint sjöväder, något som gladde våra elever. Kursen bestod till 90 % av kvinnor i åldern 25-65 år. inom parentes kan nämnas att vår äldsta elev hade gjort det mesta inom sport – bestigit berg, hoppar fallskärm mm och hade nu endast en önskan att lära sig segla!

MS20 -Mästerskapet samlade i år sju deltagare och bestod av en mindre skärgårdssegling med öar och prickar som rundningsmärken. Efter mycket dividerande om banan korsades en segrare. Fjolårets vinnare – Lars Lundin, som för övrigt missade rundningen av sista märket. Målgång skedde vid Kopparholmarna där en gemensam knytlunchavåts med många kommentarer!!

Vid pennan och kameran: Nils Strandman och Håkan Wahren

Bilder finns i M20:an no 53 och kommer att publiceras här vid tillfälle. /webmaster