Riktning på original rorkult MS-20

rorkult-original

Bra stopp och ett hackbräde