Kategorier
Seglingsträffar

N Halland 2012

Båtmöte den 4 augusti 2012

Årets möte var gemensamt för de två flottiljerna i norra Halland och förlagt till SS Kaparens brygga på Mönster udde kl 13, längst söderut på Onsalalandet. Inbjudan till mötet hade skickats ut till samtliga 17 medlemmar i Kullaviks- och Gottskärsflottiljerna 10 dagar innan per mail och brev. Svarsfrekvensen var tyvärr låg. Mötesplatsen var så vald att den kunde nås både med båt eller bil/promenad.

I Kullavik träffades den 4 aug. kl 9.30 tre skeppare för möte vid hamnkontoret. Av tidsskäl valde Jan att möta upp billedes medan Mats och Göran beslöt att ta sjövägen. Distansen är ca 12 nm och vi beräknade gångtiden till ca 3 timmar. Vädret var bra, lätta moln och 6-7 m/s vind från SV. Motvind, alltså! Vi valde att börja gå för motor för att sedan kanske hissa segel när kursen närmade sig 170 grader. Sjön innanför öarna var gropig.

Utanför Vallda Sandö där öarna som vågläade ”tagit slut” ligger hela Kattegatt på med ny sjö som överlagrats gammal dyning, bägge från SV. Sjön blev mycket grov, båtarna pendlade kraftigt och inventarierna i ruffen började bli flygande tefat. Att brottas med Kattegatt och gå vidare på detta sätt i två timmar var inget uppmuntrande perspektiv varför vi beslöt att avbryta och segla hem.

Tillbaka i Kullavik efter 9 nm tillryggalagd distans var kl 12. Så vi tog bil till mötesplatsen. Promenaden gick genom ett vackert naturvårdsområde med skogsdungar mellan bergsformationerna innan vi kom fram till Mönsters gamla lotsutkik. Alldeles intill hyr Agneta en stuga av SS Kaparen och med bryggplats 50 m därifrån. Ingen av Agnetas flottiljmedlemmar dök upp så vi blev ”bara” 4 skeppare och 2 gaster. Men vi hade en mycket trevlig stund tillsammans, åt medhavd matsäck och fick god av Agneta hemmalagad sockerkaka till kaffet. Sedan promenerade vi ner till bryggan och upp till lotsutkiken.

Där beundrade vi i solskenet Malös siluett i söder, Nidingens alla fyrtorn och förvånades över de många kornas förmåga att ta sig fram i berget runt utkiken utan att bryta något ben.

Vid tretiden drog vi oss tillbaka till bilarna för hemfärd, lämnandes Agneta kvar i sitt sommarparadis!

Vid pennan: Göran Falke