Kategorier
Träffreportage

Hempel 2001

Utrustningsmöte på Hempel 2001int_hempel01

Ett av vinterns snöoväder inträffade den 27 februari i år. Västkusten drabbades av snöandet denna dag vilket medförde att framkomligheten på vägarna var dålig. Detta var säkerligen orsaken till att endast 7 medlemmar deltog i det intressanta mötet. Vi vet att fler planerade komma.

Ulf Svensson från Hempel beskrev initierat för oss hur vi skall använda båtfärger och speciellt det egna företagets produkter. Han började med bottenfärger. Hans klara rekommendation är att lägga på två lager färg per säsong för att få ett tillräckligt tjockt lager för att hålla hela sommaren ut. Antingen på en gång före sjösättningen eller det andra lagret i augusti. För att få ett bra resultat ansåg Ulf att vi skall använda en superglatt rulle vid appliceringen. Att skydda propellern mot beväxning finns för tillfället inget fullgott medel. Det gäller att polera den då och då under säsongen.

Därefter talade Ulf om rengöring av skrovet ovan vattenlinjen. Vi bör börja med en Gelcoat Cleaner som tvättas rent med mjuk skurborste och vatten. Om inte detta räcker för att få rent så kan rubbing tas till. När ytan är ren lägger man på ett flytande vax i riklig mängd.

Slutligen beskrev Ulf hur man lagar skador. Efter att ha slipat av det skadade stället med grovt sandpapper läggs ett gelcoatspackel på i rätt färg. Så trycker man en mylarfilm över lagningen och låter det härda. För att få en fin yta vid ommålning av gelcoaten fordras mycket underarbete som slipning och spackling. Därefter sprutmalas med en polyuretantäckfärg. Alternativ till till sprutlackeringen är att själv rulla på färgen och ha en god vän som ligger en halv meter efter bättrar med en pensel.

Vi fick väldigt mycket nyttig information och svar på alla våra frågor. För att inte hålla på för länge fick ordförande Steve sätta streck när klockan närmade sig nio. Stort tack Hempel och Ulf Svensson! I detta utskick bifogas Hempels produktguide.

En länk till Hempels Svenska hemsida: http://www.hempel.se/