Kategorier
Ideer & teknik Rigg & segel

Lyfta masten i fockfallet

Bilder på hur jag lyfter min mast i fockfallet. Detta ger bättre balans än om man lyfter under spridarna. Jag knopar ihop fallet till en sluten slinga och kan på detta sätt flytta lyftpunkten upp och ned.