Kategorier
Träffreportage

Spännande Bryggmöte – 22 maj 2019

Det blev et blåsigt bryggmöte. För att få en båt att öva ankring
och landstigning med sjösattes och riggades Gunnar Grimbys anrika
”Sea Horse” för ändamålet. Det visade sig dock att vinden var lite väl stark för att göra sagda övningar där det var tänkt från början och en alternativ, och trängre plats fick väljas. Tanken var att demonstrera olika ankare samt olika bergskilar vid detta tillfälle. Olika omständigheter, som vädret och platsen, gjorde att det bara blev testning av ett par olika ankare. Ett par smärre grundkänningar hanns också med…

Efter dessa båtövningar tog vi oss upp till medlemmen Bo-Håkans
stuga för mötets fortsättning. Björn hade gjort i ordning passande
repstumpar att öva olika knopar med. Övningar i bl.a. Pålstek, ”Rolling Hitch”, Skotstek och Råbandsknop utfördes.
Claes visade upp olika kilar att använda i naturhamnar. Bra är att ha några olika stor kilar för olika breda sprickor samt en bra slägghammare. Har man allt samlat i exempelvis en kasse är det lätt att få med sig i land. Bo-Håkan med familj ställde välvilligt sin stuga med kök till förfogande och både varmkorven och medlemmarna kunde få lite välbehövlig värme. Är man frusen är varmkorv med kaffe och kaka helt underbart.