Kategorier
Signalmeddelande

Berätta om ert båtliv!

Marieholm 20 Eskadern är en aktiv förening. Med 214 medlemmar utgör vi 20% av alla de över 1100 producerade båtar av typen Marieholm 20 MS, S och AC och detta 30 år efter att den sista båten producerades. Som den aktiva förening vi är – nästan 30% av medlemmarna  är aktiva i våra mötes och seglingsverksamheter , tyvärr enbart på västkusten – vill vi att fler medlemmar också berättar om sitt båtliv och båtägande. Vi vill också ha in fler tips på tekniska lösningar på just din Marieholmare och gärna med reportage och kluriga lösningar och förbättringar på din båt.

Om Du inte själv vill formulera, kontakta i så fall adalvag@gmail.com eller Claes eller någon annan i styrelsen.