Kategorier
Navigation Säkerhet

Ny farled för fritidsbåtar i Göteborg inför sommaren 2017

För att höja säkerheten och underlätta för fritidsbåtarna att navigera utanför de stora farlederna dit handelssjöfarten är hänvisad har Sjöfartsverket i samarbete med Svenska Kryssarklubben och Göteborgs hamn tagit fram en helt ny farled. Den sträcker sig från älvmynningen och sydväst ut till Böttö och går parallellt med den större södra farleden. Fritidsbåtleden är nyligen sjömätt och har ett minsta djup på tre meter. Under våren kommer leden att märkas ut med nya sjösäkerhetsanordningar.

Erfarenheter fån medlemmarna?

 

Fyra tips för fritidsskeppare om att dela farled med tyngre trafik

  • Håll alltid utkik. Allt syns inte på en radarskärm eller en plotter – det du ser med blotta ögat är alltid det mest avgörande.
  • Var tydlig, visa dina avsikter i tid.
  • Tänk på att större fartyg ofta håller högre fart än du tror.
  • Ha tända lanternor när du är ute i mörker. Saknar du möjlighet att tända lanternorna så tänk på att någon typ av ljus, till exempel från en ficklampa, är bättre än inget ljus.