Kategorier
Däck och brunn Säkerhet

Förbättra säkerheten med en inbyggd ”Targabåge” i spayhooden.

Eskadermedlem nr 40, Gunnar Agfors, har gjort särdeles många förbättringar på sin båt; MS-20 nr 782 ”Vindros”. En av dessa ska vi presentera här. Gunnar har låtit kröka till den aktre sprayhoodbågen av 25mm:s rostfritt rör samt försett den med en extra, påsvetsad, båge vilken tjänar som handtag. Bågen är såpass kraftig att den gör utmärkt tjänst även som targabåge. Helt färdigutvecklad är den dock inte ännu då rörets beslag mot fästena ska få en permanentare utformning.