Enastående träarbete i Lars I:s MS-20. Medlen #105