Kategorier
Ideer & teknik Rigg & segel

Förlängning av storfallet till sittbrunnen

av Göran Falke

I mastfoten finns en längsgående sprint på vardera sidan. I denna sitter nu block fast som leder linan till ett däcksblock med plats för två skivor. Däcksblocket sitter fastskruvat i mastbalken och vinklar av linan mot sittbrunnen. Genomgången i ”sprayood-balken” består av 16 mm fastlimmat elektrikerrör av plast och linan fortsätter till en avlastare som är fastbultad. med genomgående bult i rufftaket. För storfallet finns också en mindre vinsch monterad efter avlastaren.

På min båt, nr 629, har jag två genomgångar på vardera sidan om ruffluckan. På babordssidan finns dirk och storfall. På styrbordssidan finns lina till kicktaljan samt, en tunn lina som sitter fast i översta travaren i storseglet och löper genom samtliga travare. Med denna kan man snabbt dra ned storen efter att man släppt upp avlastaren till storfallet. Görans skiss /fixa länk/

Med rullgenua och storseglet arrangerat på detta sätt behöver ingen i besättningen upp på däck för att ändra segelsättningen.

Mera om riggen