Kategorier
Däck och brunn Ideer & teknik

Räddnings- och badstegar

En stege så att man lätt kan ta sig upp  i båten är en viktig säkerhetsdetalj. Flera av våra båtar har haft stegar som är svåra att nå från vattnet, med smala fotsteg och inget bra grepp för händerna. Här är exempel från medlemmar som har bytt på stegar på sina båtar.

Badstegen

De flesta av våra båtar är utrustade med en badstege i aktern. Den som finns på min AC är nedfällbar och går ner ca 45 cm under vattenytan. Aktern lutar utåt i överkant med ca 11 graders lutning och är ca 50 cm hög ovan vattenlinjen. Ovanför relingen är monterad en akterpulpit med en höjd av 45 cm, också den med samma lutning utåt.

Att klättra upp för stegen går bra tills man kommer i brösthöjd med akterpulpitens överkant. Så långt kan man hålla sig i akterpulpit. Men sedan? Vad blir nästa hållpunkt? Akterstag eller uppfälld rorkult?

Rent statiskt befinner sig kroppens tyngdpunkt ca 40 cm utanför båtskrovet med kroppen i 11 graders utåtriktad lutning. Det gäller nu att föra denna tyngdpunkt förbi pulpiten och in i sittbrunnen, d.v.s. en vågrätt förflyttning av ca 1 m. Detta utan att, om möjligt, behöva lyfta tyngdpunkten vertikalt

På en MS eller S kan en vig badare krypa under pulpiten och på detta vis åla sig upp i det torra. Men har någon försökt att göra samma sak med genomblöta kläder vilket ökar kroppens tyngd avsevärt? Än svårare är det på en AC då det aktre rufftaket minskar kryputrymmet under pulpiten. Enda lösningen blir att ta sig upp i sittbrunnen över pulpiten.

Ju lägre höjd på pulpiten desto enklare blir den vågräta tyngdpunktsförskjutningen. Men samtidigt vill jag ju greppa pulpiten med händerna för att klättra uppåt. Då bör den ligga högt!

Kravet är m.a.o. en hög och samtidigt en låg akterpulpit.

Lösningen för mig blev att låta göra ett U i akterpulpiten med den undre delen så nära relingslisten som möjligt. Fästet av den vertikala stången blir kvar. Ingen försvagning av pulpiten kan förmärkas. ”Hålet” som blir resultatet täcks igen av badstegen i uppfällt läge.

Den svåraste delen av mitt arbete blev att montera av och på pulpiten. Själva svetsarbetena överlät jag till ”Reparatören” i Fiskebäck att göra i trygg förvissning om ett väl utfört arbete. Under den gångna sommaren har min fru och jag utan några svårigheter använt stegen vid badande från båten. Att testa konstruktionen med våta kläder har ännu ej blivit aktuellt, men kanske till nästa sommar!?