Kategorier
Träffreportage

Tekniska mötet 2007 hos International

Efter en noggrann räkning och registrering släpptes 25 deltagare från Marieholm 20 Eskadern in på Internationals område.

Katarina F hälsade oss välkomna och informerade oss om företaget International som tillhör Akzo Nobel som i sin tur har 61 500 anställda varav 4 000 i Sverige. Därefter berättade Katarina om olika typer av färg: husfärg, industrifärg, billacker och båtfärger. På fabriken i Angered tillverkas mest färger för broar etc medan båtfärger tillverkas i England. Vi var mest intresserade av det sistnämnda och Katarina som är specialist på bottenfärger började berätta.

Varför växer det på botten av fritidsbåtar? Det beror på hur mycket båten ligger still. Andra faktorer som påverkar är salthalt, vattentemperatur, föroreningar, strömmar, solljus och vattendjup. Ytterligare faktorer är om det finns utsläpp av svavel etc från åkrar som kan slå ut effekten av bottenfärger. Animaliska organismer finns i ett antal olika arter, vanligast förekommande är havstulpanen, som är ett kräftdjur vars larver strävar efter att finna en yta som den kan sätta sig på. Larverna, som är osynliga för blotta ögat, finns i havet under tiden april-oktober och flest i juli sedan minskar de i antal.

Sverige har de strängaste reglerna när det gäller bottenfärger men andra länder har lokala regler. Omkring år 2010 skall vi få enhetliga regler för bottenfärger i EU. Nu får färgtillverkarna sända in toxikologiska data till EU-kommissionen som får bestämma vilka ämnen som får ingå i färgen. Tenn, som var väldigt effektivt, förbjöds i bottenfärg för fritidsbåtar år 1989. Övre gränsen för fritidsbåtar är 12 meter. Numera är bara koppar tillåtet. En mängd nya idéer finns i Sverige bl a att använda hala glatta silikonfärger. Nackdelen är att de fungerar bara på fartyg som rör sig mycket. Katarina fortsatte och informerade om olika bottenfärger från International.

Micron WC, som är omgjord i år, är den effektivaste bottenfärgen för båtar på västkusten. Den är självpolerande och biocider och koppar läcker ut i vattnet. Ju mer färg desto bättre skydd. Rekommendation att stryka två skikt. Cruiser är en effektiv självpolerande bottenfärg baserad på koppartiocyanat och kan därför användas på alla material inkl aluminium. Trilux är en hård effektiv bottenfärg som är polerbar och som gör den utmärkt för kappseglingsbåtar. VC 17 m är en bottenfärg med ny teknologi som ger en extremt tunn och slät yta. Fabi är ekonomialternativet som ger ett bra skydd. Det är en mjuk traditionell bottenfärg Trilux Prop&Drev är en hård bottenfärg för propellrar och drev på västkusten. Den appliceras lätt med hjälp av sprayflaska och är lämplig för alla material.

Även lackering av plastskrov med Perfection informerades vi om. Med Perfection bortfaller nära nog det vanliga underhållet av skrovet. En lätt avtvättning och vaxning räcker gott. Perfection är en tvåkomponents polyuretanfärg med extremt tät och slitstark yta. Ny formula ska ge gott resultat även vid penselmålning. Även däcket kan givetvis målas med Perfection.

En verklig expert informerade oss om penselmålning med klarlack. Rekommenderades fem strykningar med slipning mellan varje strykning. En omgivningstemperatur på 15° håller färgen öppen och förhindrar att lösningsmedlet avgår för fort. Teak som ska lackas avfettas med förtunning #9. Vänta ett dygn mellan strykningarna för bästa resultat. Lacken Goldspar var den som rekommenderades framför andra.

Vid 21-tiden tackade ordföranden föredragarna för den givande informationen och de tillresta medlemmarna skingrades lastade med färgkartor, informationfoldrar och andra trevliga presenter från International.

Vid Pennan Willy N.