Kategorier
Träffreportage

Motorseminarier 2008

Motorseminarier i Lysekil och Göteborg 20-21/2 2008 Målet med dessa seminarier var att tipsa medlemmar om hur man sköter underhållet på sin originalmotor samt att visa på möjligheter till lättare renoveringar.

Ordföranden gick metodiskt igenom dieselmotorns uppbyggnad samt dess olika system; Kylsystem, Smörjsystem, Bränslesystem och Elektriska systemet.

Genom Eskaderns ”egen” motorrenoverare, ”Motor-Hans” försorg, kunde vi syna viktiga motordelar i olika stadier av förfall. Genomgicks även olika möjligheter att rädda livet på delar som ej längre kan köpas.

Seminarierna varade i dryga två timmar och i priset ingick förutom fika ett 16-sid kompendium. Några viktiga detaljer att nämna:

• I motorrummet finns en vattenavskiljare med sil; rengöres varje år.
• Bränslefinfiltret på motorn bytes varje år.
• Använd en smörjolja av mineraltyp, byt den och smörjoljefiltret varje år.
• Använd ej syntetolja, motorn är ej anpassad till denna typ av olja.
• Låt en dieselverkstad provtrycka och ev justera spridarna vart 3-5:e år.
• Montera gärna en oljetrycksmätare för att långsiktigt hålla koll på oljetrycket, att koppla in en summer parallellt med kontrollampan ger mer effekt än lilla röda lampan.
• En vattentempmätare ger en långsiktig kontroll på kylförmågan. På MD1B kan en givare monteras på den vattenkylda avgassamlaren istället för en befintlig plugg.
• Vid kabelskarvning; löda gärna och använd krympslang som isolering.
• Vid pressning av kabelskor använd passande pressverktyg och spreja med rostkyddsmedel.• Använd aldrig batteri med högre kapacitet än 60Ah till motorer med dynastart.
• Det kombinerade laddnings- och startrelät kan bytas till nya separata reläer.
• För att ej slita ut dynastarten i förtid rekommenderas att starta motorn enligt följande: Fäll upp spaken på motorns ventilkåpa så kompressionen uteblir, tryck nu in startknappen och låt motorn accelerera några varv, fäll nu ned spaken och motorn startar. Montera gärna en voltmätare för att kontrollera om dynastarten laddar som den ska, ett värde på ca 12,5V visar att ingen laddning sker, 14-14,5V är bra.
• Montera endast slutet kylsystem/färskvattenkylning om motorns kylkanaler regjorts noggrant vid isärtagning. En havsvattenkyld motor kyls med ca 20-gradigt vatten och en motor som kyls indirekt via värmeväxlare med ca 40-gradigt vatten. Detta ger betydligt mindre felmarginaler och man ligger närmare överhettning. En vattentempmätare är nödvändig vid indirekt kylning.