Kategorier
Seglingsträffar

Skaftö 2008

Skaftöflottiljen på Tornholmen utanför Gåsö 19 juli 2008