Skaftöflottiljen på Tornholmen utanför Gåsö 19 juli 2008