Kategorier
Seglingsträffar

Skaftö-Tjällsö 2006

Skaftöflottiljen på Tjällsö Holme utanför Gåsö 15 juli 2006

Vi träffades på samma plats som förra året och med ännu mer strålande väder. Hela åtta båtar kom och de väckte naturligtvis en viss uppmärksamhet från de många båtar som passerade tätt förbi. Först blev det matsäcken följt av första doppet. Sedan blev det som vanligt och tyvärr en nästan total könsdiskriminering då vi skulle se på varandras båtar. Damerna föredrog att prata om människor medan vi gubbar, i alla fall flera av oss, fördjupade oss i seglingens teknik. Vi beundrade Ingvar H:s många egenhändigt konstruerade och tillverkade finesser. Det blev sedan en diskussion om badstegar och provning av olika modeller eftersom det blev mycket badande. Mot slutet diskuterades också peken och där deltog även damerna i diskussionen med stort intresse. Det fanns tre varianter närvarande att studera, Ingemar J:s, Claes A:s och Ingemar S:s. Alla verkade trivas utom möjligen Mariannes hund Mollie. Båtarna lade ut efter hand för att hinna till andra aktiviteter.

Anders B